Netwerk en Innovatie ARK/locatie, de drijvende, semi drijvende en vaste fundering

Maastricht 11-08-2011. ICTloket.nl is in het kader van de plannen om een Netwerk (Kennis) en Innovatie ARK/locatie te gaan bouwen een diepgaander (desk- en field) onderzoek gestart naar voornamelijk drijvende, doch ook de semi-drijvende en vaste funderingsvormen. Het bezoek aan het kantoor van Waternet te Amsterdam en het onderzoek naar Innovatie van de Watersector zijn een eerste aanzet geweest bij dit onderzoek. Doel van het onderzoek is voornamelijk het verdiepen in welke drijvende funderingsvorm het meest geschikt zal zijn voor de Netwerk en Innovatie locatie. De komende maand(en) zal naar aanleiding van dit onderzoek en de bezoeken aan diverse drijvende funderingen een helder beeld ontstaan.

De mogelijke funderingen:

 • Drijvend (open caissongesloten caisson, omgekeerde bak en omgekeerde bak met EPS, EPS met betonnen balkrooster systeem, EPS met betonframe en omgekeerde bak met EPS + Caisson)
 • Semi drijvend (bij hoogwater zal door een van bovenstaande funderingen een drijvend gebouw onstaan, bij laag water rust de fundering op de grond)
 • Vast

Vooralsnog is bij een drijvende fundering volledig gekozen voor de open caissonfundering vanwege de ruimte die daaruit zal voorkomen en zodoende mogelijkheid tot het realiseren van een verdieping “onder water”. Deze funderingsvorm is ook de meest gebruikte bij moderne woonarken, waarbij 2 of meer palen worden bevestigd om de ark op de plaats te houden.

Indien de mogelijke bouwlocatie echter “ondiep” water zal betreffen zou bijvoorbeeld gekozen kunnen worden voor de semi drijvende fundering, of een gesloten caisson. Bij het bouwen op/in de grond uiteraard voor een “traditionele” fundering.

Zodra meer informatie beschikbaar is over mogelijke bouw- of aanmeerlocaties en meer resultaten over het onderzoek bekend zal zijn, dan zullen wij deze publiceren. Voor meer informatie over de eerdere onderzoekresultaten naar Innovatie van de Watersector zie de link.

Introductie: ICTloket.nl is enkele jaren geleden gestart met het plannen van het initiatief genaamd de Kennis, Netwerk en Innovatie ARK/locatie. Het primaire doel van de nieuwe (innovatieve, creatieve en inspirerende en mogelijk drijvende) locatie is het bieden van een fysieke ontmoeting- en innovatieplaats voor bedrijven. Door de stimulering van het netwerken, kennisdeling en innovatie zal een broedplaats worden gecreëerd. Momenteel verlopen nog gesprekken met enkele Limburgse Gemeenten om dit initiatief een plaats te bieden.

Het genoemde onderzoek zal uitwijzen of de drijvende fundering (indien daarvoor gekozen zal worden) en welke drijvende fundering de beste stabiliteit zal bieden voor de gewenste activiteiten (samengevat):

 • werklocatie kantoor en “open office”
 • evenementen en activiteitenlocatie (kennis, netwerk en innovatielocatie/bijeenkomsten)
 • leer/werklocatie studenten en leerlingen
 • expositieruimte voor innovaties en diverse, zoals St Petersburg Collection
 • De bezoekers kunnen de diverse innovaties ervaren en deze gebruiken ter ondersteuning van evenementen, workshops, masterclasses, vergaderingen (videoconferencing), zelfstudie, brainstormen en bijvoorbeeld het dynamisch of extern managen van vernieuwingsprojecten.

Door de realisering van de Netwerk en Innovatie locatie zal een broedplaats worden gecreëerd, met als gewenste doelstellingen:
– Bedrijven en ondernemers te ondersteunen (innovatie, netwerken, samenwerking, kennisdeling en verbreding)
– Bedrijfsleven, leerlingen, studenten en onderwijs te ondersteunen met leerwerkplaatsen
– Innovatieve producten en diensten een plaats te bieden tot “expositie”
– Door bundeling van innovaties het kunnen laten realiseren van nieuwe innovaties
– Innovatieve bedrijven een “open” locatie te bieden (brainstormen, vergaderen, etc..)
– Het vermarkten van Innovaties te stimuleren en realiseren
– De dienstverlening van ICTloket kwalitatief te laten doorgroeien
– De economie te ondersteunen

Meer informatie over de Kennis, Netwerk en Innovatie ARK/locatie:


Links naar andere artikels over de Kennis, Netwerk en Innovatie broedplaats:

 • Klik hier voor de conceptuele tekeningen van de Netwerk en Innovatie ARK.
 • Klik hier voor het nieuwsartikel met meer informatie over de Netwerk en Innovatie ARK.
 • Klik hier voor de powerpoint presentatie met meer informatie over de Netwerk en Innovatie ARK.
 • Klik hier voor het bezoek aan het duurzame gebouw van Waternet (Amsterdam).
 • Klik hier voor het bezoek aan een van de onderwijspartners in de bouw van de ARK.
 • Klik hier voor het nieuwsartikel over duurzaam beton, metselwortel en zandcement.
 • klik hier voor de uitzending op discovery channel over de drijvende woningen in Ijburg Amsterdam

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Aaron Mulder
Directeur ICTloket Nederland
Tel: 043-3626737 of 06-43469353
Mail: a.mulder@ictloket.nl

Kennis, netwerk en Innovatie ARK - Waterwoningen, Woonark, Woonvilla

LinkedInTwitterGoogle+Facebook

Aaron Mulder
ICTloket.nl
11/08/2011; 12:52