Onderzoeksresultaten en verkenningen innovatie watersector

Maastricht, 14-04-2011. In kader van de plannen om de Netwerk en Innovatie ARK te gaan bouwen heeft ICTloket.nl een onderzoek verricht naar Innovatie in de Watersector. Hieronder kunt u de samenvatting van de onderzoeksresultaten en verkenningen lezen:

Het onderzoek heeft voornamelijk betrekking op:
1.     nautische bedrijven en innovatieve producten en diensten,   
2.     internetportalen en organisaties gerelateerd aan innovatie in de watersector,   
3.     energiebesparende producten, diensten, duurzaamheid in relatie tot woonarken en (woon)boten.

Aansluitend zijn een aantal conclusies, aanbevelingen en verkenningen weergegeven.

Nautische bedrijven en innovatieve producten en diensten:
De laatste jaren hebben nautische bedrijven vele innovaties geïntroduceerd. Enkele voorbeelden daarvan zijn vernieuwde marifoons, waterbuggies, BBQ donuts, etc.. Het gebruik van en innovatie met social media marketing en integratie,  E-commerce, CRM en andere ondersteunende ICT mogelijkheden worden relatief weinig benut. Veel nautische bedrijven zijn familiebedrijven en deze vernieuwen relatief traag met ICT (mogelijkheden) en bijvoorbeeld samenwerking of opstart in Oost-europa, Rusland en China (door de Nederlandse ondernemers). Daarentegen komen wel steeds meer producten uit o.a. deze landen.  
Voor de verkoop worden slechts enkele internetportalen actief gebruikt, zoals bijvoorbeeld marktplaats en botentekoop. De verkoop via beurzen daarentegen loopt terug en klanten oriënteren zich actief via het internet. Nautische bedrijven hebben tot slot behoorlijk last (gehad) van de crisis en slechte zomers.

Portals over innovatie in de watersector:
Op internet zijn vele informatieve portalen te vinden over de watersector. De watersector is immers ook zeer breed. Van deltawerken tot waterscooter.
De portal van bijvoorbeeld de EVD, gericht op de watersector, is een zeer informatieve portal. Door de EVD worden bijvoorbeeld gerichte evenementen en marktverkenningen opgezet. Naar mening van ICTloket.nl worden provinciaal en lokaal echter te weinig watersector gerichte (kennisdeling, netwerk en innovatie stimulerende) initiatieven ontwikkeld, waarschijnlijk doordat de watersector zo breed is en slechts enkele segmenten zijn gekozen. In sommige segmenten is zeer veel informatie vindbaar via verschillende portalen en mist een vorm van “bundeling” van de informatie. In andere specifieke segmenten is heel weinig informatie vindbaar.

Enkele voorbeeldportalen, initiatieven, media en bedrijven:

-           www.acaciawater.com
-           www.aquaforall.nl
-           www.blueconomy.nl
-           www.delta-wateren.nl
-           www.evd.nl/water
-           www.waterland.net
-           www.futurewater.nl
-           www.heerlijk-water.nl
-           www.hollandwater.nl
-           www.nwp.nl
-           www.uvw.nl
-           www.waternet.nl
-           www.watererfgoed.nl
-           www.zonnewater.net
-           www.hiswa.nl
-           www.stuurgroepdemaas.nl
-           www.schuttevaer.nl
-           www.scheepvaartkrant.nl

Energiebesparende producten, diensten, duurzaamheid in relatie tot woonarken en (woon)boten:
Voor de gehele markt worden diverse innovaties ontwikkeld en zullen de komende jaren nog vele innovaties worden geïntroduceerd. Zonder subsidie of een flinke belastingverlaging blijft de terugverdientijd relatief lang. Traditioneel bouwen heeft kostentechnisch vaak nog teveel voordelen ten opzichte van duurzaam bouwen. De terugverdientijd van bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen zonder subsidie zijn (nog) te lang.

Drijvende kantoren, woonarken en woonboten:

Met betrekking tot drijvende kantoren zijn de Autarc en bijvoorbeeld het recent gebouwde waternet kantoor mooie voorbeelden. De bouw- of aanschafkosten van deze “ontwikkelingen” zijn echter (nog te) hoog om de (gehele) markt mee te bedienen, waardoor bijvoorbeeld drijvende kantoren, woonarken en woonboten nog veelal traditioneel worden gebouwd. In deze “markt” (drijvende kantoren, woonarken en woonboten) zien we nieuwe ontwikkelingen en bedrijven vanuit het buitenland de Nederlandse markt betreden.
Nederlandse voorbeelden:
- ABC Arkenbouw
Van de Water Arkenbouw
Buitenlandse voorbeelden:
RexWall
Hexagon
Boten:
In het (“reguliere”) botensegment zien we diverse ontwikkelingen met bijvoorbeeld brandstofcellen, hybride en elektronische aandrijving.

Naar aanleiding van het onderzoek zijn enkele conclusies, aanbevelingen en verkenningen weergegeven:
Nautische bedrijven:
-           Weinig gebruik van ICT ondersteunende mogelijkheden en het inzetten van internetmarketing, social media, e.d.
-           Weinig actief in Oost-europa, Rusland en China (Nederlandse ondernemers)
Internetportalen:
-           Weinig provinciaal of lokaal georiënteerde internetportalen en initiatieven die gericht zijn op specifieke segmenten zoals bijvoorbeeld jachtwerven
-           Weinig concrete ondersteunende lokale en provinciale activiteiten gericht op kennisdeling, samenwerking en innovatie voor bepaalde segmenten in de watersector
-           Weinig tot geen social media integratie van de bestaande internetportalen
-           Op het gebied van havenbeheer en binnenscheepvaart is bijvoorbeeld veel informatie beschikbaar is op internet, echter is deze informatie zeer verspreid (geen “bundeling”)
Energiebesparende producten, diensten, duurzaamheid in relatie tot woonarken en (woon)boten
-           Terugverdientijd zonder subsidie lang
-           Belastingvoordelen weinig specifiek benoemd
-           Duurzaam bouwen heeft (nog te) weinig financiële voordelen op korte termijn
-           Opkomende concurrentie vanuit het buitenland

De Watersector is zeer breed en heeft vele kansrijke segmenten en innovatiekansen. De Watersector is door de overheid benoemd als Topsector en wij vragen om watersector actief en daadkrachtig te ondersteunen.

Hieronder volgen enkele verkenningen die tot stand zijn gekomen:
-           Er komen flinke extra goederenstromen op gang als gevolg van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Slimme logistieke (informatie)systemen zouden kunnen bijdragen aan een optimale capaciteitsbenutting, zowel op het gebied van laadcapaciteit van de binnenvaartschepen als het dirigeren van de goederen naar een binnenhaven, waar ze op dat moment het snelst kunnen worden verladen voor vervolgtransport. Dit zou wellicht het oude “beurssysteem” kunnen vervangen?
-           Naast de opstart van de Netwerk en Innovatie ARK, als innovatie broedplaats (met als een van de specifieke doelgroepen de nautische bedrijven) gaat ICTloket.nl onderzoeken hoe diverse bestaande internetportalen en de verspreide informatie zou kunnen worden “gebundeld” en versterkend aan elkaar kunnen werken (met social media integratie en “sharetools”).

-           Met betrekking tot het deel over duurzaamheid en energie is het volgens ICTloket.nl niet wenselijk om meer regels op te leggen, financiële voordelen en/of subsidies heeft de voorkeur. Het creëren van experimentele zones (waar meer mogelijk is) zou een oplossing kunnen bieden om de wettelijke regels, die leiden tot lange trajecten kunnen, verminderen.

Voor de samenstelling van het rapport zijn de volgende activiteiten ondernomen:
1)     Desk research: inventarisatie, contact en onderzoek met diverse watersector georiënteerde bedrijven en ondersteunende initiatieven
2)     Field research: bezoek bootbeurs Dusseldorf en o.a. interviews

De Netwerk en Innovatie ARK en het vergunningstraject:
ICTloket.nl is ca. drie jaar geleden gestart met het initiatief genaamd de Netwerk en Innovatie ARK. De watersector, maar vooral nautische bedrijven worden specifiek benoemd als doelgroep. Het verkrijgen van een vergunning voor tenniste één goede vaste ligplaats is noodzakelijk. Diverse Limburgse gemeenten (Maasgouw en Maastricht), Provincie Limburg en Rijkswaterstaat onderzoeken sinds enkele maanden (actief) de mogelijkheden om dit initiatief mogelijk te maken. Helaas is echter nog geen definitieve vergunning verleent die dit initiatief nodig heeft om op te starten. Door o.a. wettelijke regelgeving verloopt dit proces helaas relatief traag. Diverse mogelijke samenwerkingsverbanden met ondersteunende/samenwerkende bedrijven kunnen op korte termijn worden gerealiseerd. De reacties vanuit landelijke, provinciale, lokale overheid en onderwijs zijn zeer positief. Zonder definitieve toezeggingen van tenminste één vaste ligplaats kan helaas nog niet worden opgestart. Geïnteresseerde Gemeenten en Provincies met aanmeerplaatsen en/of vaste ligplaats(en) worden gevraagd zich te melden. Het benoemen van een “experimentele zone” zou wellicht een oplossing kunnen bieden om sneller tot vergunningsverlening over te kunnen gaan.

Klik hier voor de conceptuele tekeningen van de Netwerk en Innovatie ARK.
Klik hier voor het nieuwsartikel met meer informatie over de Netwerk en Innovatie ARK.
Klik hier voor de powerpoint presentatie met meer informatie over de Netwerk en Innovatie ARK.

Dit onderzoek is verricht door Aaron Mulder, directeur ICTloket.nl.
Met dank aan: Drs. Henk Verschoor, Drs. Greet Vink en alle andere betrokkenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Aaron Mulder
Directeur ICTloket Nederland
Tel: 043-3626737 of 06-43469353
Mail: a.mulder@ictloket.nl

Bij overname van bovenstaande teksten of conclusies is het verplicht ICTloket.nl als bron te vermelden.

Steven Wiertz
14/04/2011; 10:25