Netwerk en Innovatie ARK, de Innovatie broedplaats

Maastricht, 04-04-2011 – ICTloket.nl heeft plannen om een drijvende en verplaatsbare Netwerk en Innovatie ARK te gaan “introduceren” om het bedrijfsleven en (het vermarkten van) innovatie te stimuleren. Het primaire doel van de nieuwe (innovatieve, creatieve en inspirerende) locatie is het bieden van een fysieke ontmoeting- en innovatieplaats voor bedrijven. Door de stimulering van het netwerken, kennisdeling en innovatie zal een broedplaats worden gecreëerd.

Introductie:
Kennisdeling en (nieuwe) relaties ontmoeten is belangrijk om de innovatiekracht van ondernemingen te versterken. Internationaal (Euregionaal) netwerken en ondernemen kunnen vele (groei en afzet) kansen creëren voor bedrijven om innovaties te vermarkten. De steeds sterker wordende internationaal georiënteerde kenniseconomie heeft locaties nodig om kennisdeling en het netwerken een fysieke plaats te bieden. Het voornemen is een drijvende kennis, netwerk en innovatielocatie (ARK) te bouwen. De doelstelling is om nieuwe impulsen te creëren voor doorgroei en bedrijven die de ARK bezoeken te ondersteunen in het innovatieproces. Voor zowel de interne organisatie, als de bezoekers, zullen impulsen worden afgegeven om de productiviteit en flexibiliteit te verhogen door gebruik te maken van diverse innovatieve tools en inspirerende omgevingsfactoren. De nieuwe drijvende locatie zal ook mogelijkheden bieden tot het “exposeren” van diverse innovaties. De bezoekers kunnen de diverse innovaties ervaren en deze gebruiken ter ondersteuning van evenementen, workshops, masterclasses, vergaderingen, zelfstudie, brainstormen en bijvoorbeeld het dynamisch of extern managen van vernieuwingsprojecten.
Een bredere doelgroep kan de diensten van de Netwerk en Innovatie ARK gaan gebruiken, waardoor de dienstverlening van ICTloket kwalitatief zal worden uitgebreid. Indien er geen bijeenkomsten plaatsvinden zal de ARK gebruikt kunnen worden als “open office” ter ondersteuning van innovatieve ontwikkelingsprojecten voor bedrijven.
Het primaire doel van de nieuwe (innovatieve, creatieve en inspirerende) locatie is het bieden van een fysieke ontmoeting- en innovatieplaats voor bedrijven. Door de stimulering van het netwerken, kennisdeling en innovatie zal een broedplaats worden gecreëerd.
Reeds enkele maanden lopen haalbaarheidsonderzoeken met diverse Gemeenten (Gemeente Maastricht en Gemeente Maasgouw), Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en andere belanghebbenden. Geïnteresseerde Gemeenten met aanmeerplaatsen kunnen zich kenbaar maken bij de organisatie ICTloket.nl.
De missie van de Netwerk en Innovatie ARK is het aanbieden van een innovatie, creatieve en inspirerende locatie voor het bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Alle conceptuele 3d tekeningen kunt u hier vinden.

Door de realisering van de Netwerk en Innovatie ARK zal een broedplaats worden gecreëerd met als doelstellingen:
– Bedrijven en ondernemers te ondersteunen (innovatie, netwerken, samenwerking, kennisdeling en verbreding)
– Bedrijfsleven, leerlingen, studenten en onderwijs te ondersteunen met leerwerkplaatsen
– Innovatieve producten en diensten een plaats te bieden tot “expositie”
– Door bundeling van innovaties het kunnen laten realiseren van nieuwe innovaties
– Innovatieve bedrijven een “open” locatie te bieden (brainstormen, vergaderen, etc..)
– Het vermarkten van Innovaties te stimuleren en realiseren
– De dienstverlening van ICTloket kwalitatief te laten doorgroeien
– De economie te ondersteunen
Hieronder volgen enkele voorbeeldtrends waarop zal worden ingespeeld:
– Meer open netwerkstructuren via sociale media (Linkedin, Twitter, Hyves, Facebook, etc.)
– Thuiswerken, slimmer werken (Het Nieuwe Werken), locatie onafhankelijk werken door inzet van videoconferencing
– Meer open netwerkstructuren door vervaging van traditionele businessclubs en organisaties
– “Vervaging” van de grenzen en de groei van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden
– Verschuiving van de economische grootmachten en gebruik maken van opkomende economieën
– Veranderingen in de wereldeconomie waardoor productielanden veranderen en in- en
exportkansen ontstaan

ICTloket.nl:
De Netwerk en Innovatie ARK is een initiatief van ICTloket.nl. ICTloket is een organisatie met een ideële doelstelling om het MKB te ondersteunen met:
– Kennis (deling & vermenigvuldiging)
– Netwerk (online & evenementen)
– Innovatie (trendwatching & advies)
De afgelopen jaren hebben duizenden bedrijven informatieve (kostenloze) kennisevenementen van ICTloket bezocht en zijn honderden bedrijven intensief geholpen met innovatievraagstukken. Opbrengsten van ICTloket komen voornamelijk uit sponsoring.

Planning:
Binnen 6 maanden is de doelstelling dat de haalbaarheid, vergunningstrajecten, e.d. ver genoeg zijn gevorderd om de opening te gaan plannen. Een mogelijke pré opening kan gaan plaatsvinden in het Binnenhof te Den Haag (specificaties worden nog besproken). De officiële opening zal op een van de flexibele ligplaatsen gaan plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aaron Mulder, directeur van www.ICTloket.nl

LinkedInTwitterGoogle+Facebook

Aaron Mulder
ICTloket.nl
04/04/2011; 10:18