Verslag Stedencampagne Venray

In de laatste week van augustus is het promotieteam van het ICTloket vol goede moed van start gegaan aan de stedencampagne in Venray. Na de succesvolle stedencampagne in Maastricht stond het promotieteam voor de intensieve taak om nu de ondernemers van Venray te bezoeken.Voor de start van de stedencampagne in Venray was het ICTloket op de lokale radio (omroep Venray) te horen en stond er een artikel in de lokale krant “Peel en Maas”. Tevens zijn er gedurende de stedencampagne een tiental driehoeksborden geplaatst langs de randwegen in Venray.
Enige tijd ervoor stond er ook een advertentie in Limburg Onderneemt en is de commercial van ICTloket.nl regelmatig uitgezonden op L1-TV.


Afgelopen week heeft het promotieteam de bedrijventerreinen (Smakterheide, Keizersveld, De Hulst, De Witte Vennen en Plataanstraat) in en rondom Venray bezocht. In totaal hebben we ongeveer een 170 MKB’ers bij hun filiaal bezocht en 100 informatiebrieven persoonlijk afgegeven.

Tevens zijn in totaal 150 ondernemers benaderd om in de gemeente special van Limburg Onderneemt te adverteren die 27 september 2005 zal verschijnen.

Venray timmert stevig aan de weg. Voor u als ondernemer is het uiteraard heel belangrijk  om te weten welke ontwikkelingen er in Venray gaande zijn zodat u uw bedrijfsactiviteiten hier zonodig op af kunt afstemmen.

De Media Groep Limburg, uitgever van Dagblad de Limburger, brengt op 27 september 2005 een special uit “Limburg Onderneemt”. In deze uitgave zal een special Venray onder de aandacht brengen. Deze special is gewijd aan de thema’s kennisintensieve en logistieke bedrijvigheid, woningbouwprojecten en centrumontwikkelingen.

Zo werd het persoonlijk bezoek door de meeste ondernemers als prettig ervaren. Indien de directie of leidinggevende niet aanwezig was, werd er brochuremateriaal achtergelaten bij de secretaresse, die er zorg voor zal dragen dat onze informatie bij de juiste persoon terecht komt.Ook is er wederom een klein onderzoek verricht in Venray. Het doel was het achterhalen van de behoefte van de Limburgse / Venray’se MKB’er. Bijvoorbeeld welke problemen zij vaker ondervonden of welke informatie wenselijk is op de portal. Hieruit bleek dat de MKB’er op de bedrijventerreinen hun ICT veelal hebben uitbesteed of vanuit het hoofdkantoor elders in het land gestuurd worden. Tevens was het leuk om te zien dat diverse medewerksters al op www.ictloket.nl waren geweest en informatie hadden gevonden over o.a. virusbestrijding en netwerken.

Daarnaast was er ook een ondernemer die verbaasd was dat we hem echt persoonlijk kwamen bezoeken. Hij had over ons bezoek gelezen in het lokale krantje en was benieuwd of het promotieteam daadwerkelijk langs zou komen. Dit werd duidelijk op prijs gesteld. Op het bedrijventerrein “Keizersveld” waar veel grotere bedrijven liggen werd het promotieteam ook goed ontvangen. Zo werd ons direct duidelijk dat de grotere autobedrijven alles centraal en goed geregeld hadden. Enkele ondernemers gaven aan dat er meer aandacht geschonken moet worden aan het testen van software alvorens er over gegaan wordt tot implementatie.De derde bezoekdag (woensdag 31-08-05) heeft het promotieteam van het ICTloket wederom MKB’ers bezocht die gelegen waren aan de ringwegen en singles in Venray. Veelal was er interesse in het ICTloket en zijn er ongeveer 45 MKB’ers persoonlijk gesproken. Uit het onderzoek bleek dat er interesse was in ASP applicaties en zodoende zal het ICTloket hiermee verder gaan.


Op de vierde en vijfde bezoekdag zijn we verder gegaan met het bezoeken van ondernemers en zijn er diverse posters en strooifolders bij o.a. tankstations afgegeven. Vooral de ondernemers die gevestigd zijn op de ringwegen zijn op de vierde dag bezocht. Op de vijfde dag is het promotieteam terug gegaan naar de bedrijventerreinen en zijn daar een honderdtal brieven persoonlijk overhandigd.  

Deze week is het promotieteam de binnenstad in gegaan om de ondernemers persoonlijk te bezoeken. Merendeel was er interesse in het ICTloket en zijn er ongeveer 150 MKB’ers persoonlijk bezocht. Soms was de leidinggevende niet aanwezig en is het brochuremateriaal overhandigd aan medewerkers die het zullen geven aan hun leidinggevende. Soms was het te druk in de zaak en was er geen tijd om even een persoonlijk gesprek aan te gaan. Het bezoek werd door velen erg op prijs gesteld.
Vrijdag 9 sept. hebben ongeveer 150 ondernemers in de binnenstad nog een reminder in de vorm van een brief ontvangen van het ICTloket.

In totaal zijn er uiteindelijk ongeveer 365 MKB’ers in Venray persoonlijk bezocht en hebben een informatiemap overhandigd gekregen. Ook zijn er een kleine 250 strooifolders verspreid geworden door Venray, voornamelijk op de bedrijventerreinen.


Klik hier voor een overzicht van alle foto’s.

"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2022 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.500,35.000