Verslag stedencampagne SteinVerslag Stedencampagne Stein

Op 6, 7 en 8 maart 2007 is het promotieteam van het ICTloket wederom gestart met een stedencampagne, deze keer betrof het de gemeente Stein. Na stedencampagnes in Weert, Heerlen, Maastricht en Venray stond het promotieteam voor de taak om nu de ondernemers van de gemeente Stein persoonlijk te bezoeken.

 


Zo werd het persoonlijk bezoek door de meeste ondernemers als prettig ervaren. Op het bedrijventerrein “Business Park Stein” waar veel bedrijven liggen werd het promotieteam ook goed ontvangen. Indien de directie of leidinggevende niet aanwezig was, werd er brochuremateriaal achtergelaten bij de secretaresse, die er zorg voor zou dragen dat onze informatie bij de juiste persoon terecht zou komen. Het bezoek werd door velen zeer op prijs gesteld.


De Stedencampagne Stein staat in het teken van de aankomende gemeente special van Limburg Onderneemt. Indien er interesse was om hierin te adverteren kon dit gelijk aan gegeven worden.
Ook is er wederom een klein onderzoek verricht in de gemeente Stein. Het doel was het achterhalen van de behoefte van de Limburgse / Steinse MKB’er. Bijvoorbeeld welke problemen zij vaker ondervonden of welke informatie wenselijk is op de portal. Hieruit bleek dat de MKB’er veelal behoefte had aan een ICTloket.

Op donderdag 15 maart hebben alle bezochte ondernemers in de gemeente Stein nog een reminder in de vorm van een brief ontvangen van het ICTloket. In totaal zijn er uiteindelijk ongeveer 80 MKB’ers in de gemeente Stein persoonlijk bezocht en hebben een informatiemap overhandigd gekregen.

Klik hier voor een overzicht van alle foto’s die deze stedencampagne gemaakt zijn                        

"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2020 ICTloket.nl     Privacy Statement