Verslag seminar 28 mei

Op 28 mei 2009 vond in het Huis de Corswarem het seminar plaats met als thema “Webdesign & E-commerce”. Deze sessie ging van start om half 12 en het publiek werd ontvangen met een kopje koffie en een versnapering. Na een half uurtje netwerken en contacten leggen werd het tijd voor enkele presentaties.

Het voorwoord werd door Dhr. Patrick Legros behandeld en betrof een korte inleiding van de organisatoren, ICTloket.be, en leidde op deze manier de gastsprekers in. Dhr. Jan Raedschelders, bedrijfsleider Inventis, ging van start door eerst een kort woordje uitleg te geven over het reilen en zijlen in zijn bedrijf Inventis, waarna hij zijn presentatie toespitste op struikelvlakken en veelgemaakte fouten binnen de wereld van webdesign & e-commerce. Door middel van enkele praktische voorbeelden maakte hij het voor het publiek des te makkelijker om deze struikelvlakken beter te herkennen en te begrijpen. Na de presentatie werd een half uur voorzien voor verdere vragen vanuit het publiek en hierna nam Dhr. Patrick Legros het woord tot zich om de volgende gastspreker aan te kondigen.

Dhr. Edwin Jacobs, advocaat aan de balie van Brussel en vrij medewerker aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT aan de K.U.Leuven, kwam ons informeren over de juridische kant van het online gebeuren. Met vragen zoals welke informatie mag ik online publiceren en hoe zit het juist met de regels tegen online plagiaat zette hij het seminar verder zodat beide presentaties op elkaar in speelden. En zodoende voldoende vragen te beantwoorden waar hedendaagse ondernemers mee te kampen hebben.

Omstreeks 14:00 uur eindigden de presentaties en werd er nog tijd voorzien om rustig na te praten en verdere vragen te stellen tijdens een hapje en drankje.

De gebruikte presentaties en de genomen foto’s:

"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2022 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.500,35.000