Verslag netwerkborrel 10 december 2008

Op 10 december 2008 was ICTloket.nl wederom present bij Golfbaan het Rijk van Margraten met enkele informatieve presentaties, in samenwerking met GIBO Groep, E3 ICT en Intermensen. Het algemene thema dat werd gepresenteerd:

“ Jaarafsluiting 2008; met fiscale eindejaarstips, het (her)opleiden van personeel en de marktpositionering van uw bedrijf in 2009 ”

Dankzij een nieuwe, unieke samenwerking van ICTloket.nl met mobiliteitspartner Hensgens werden de bezoekers welkom geheten met een exclusief en uitgebreid wagenpark voor de ingang van de golfbaan. ICTloket.nl bedankt Hensgens voor het vertrouwen en vanaf heden zullen zij ICTloket.nl ondersteunen bij haar activiteiten.

Ook gaat onze dank nogmaals uit naar horeca uitzendbureau Service Royal. Dankzij hen zal ICTloket.nl worden ondersteund met hostesses, om de bezoekers van de verschillende bijeenkomst zo goed mogelijk op te vangen en zich gast te laten voelen. Naast Service Royal was de media vertegenwoordigd door Quatromedia en werden er opnames gemaakt voor Tv Limburg. In de maart editie van Quatromedia zult u een verslag zien van de bijeenkomst. Betreft de uitzending op Tv Limburg zal spoedig op onze website meer informatie volgen.

Om 16:15 ging de bijeenkomst van start met een openingswoord van Dhr. Nieuwkamp, in samenwerking met Dhr. Mulder namens ICTloket.nl. Het thema werd aangesneden en tevens passeerde ICTloket.nl met haar activiteiten kort de revue. Dhr. Nieuwkamp vermelde dat ICTloket tegenwoordig tevens in België actief is, alsook in Eindhoven. Ook Overtime Maastricht, waarin ICTloket gedeeltelijk in de organisatie zit, werd toegelicht.

Omdat het reeds december is zijn veel ondernemers bezig met hun fiscale jaarafsluiting. GIBO Groep, partner van ICTloket.nl op het gebied van financiële vraagstukken, lichtte enkele fiscale eindejaarstips toe die voor MKB’ers interessant zijn. Zaken als MKB-Winstvrijstelling, Vennootschapsbelasting, Bijtelling en bijvoorbeeld het fiscaal voordelig belonen van medewerkers werd gepresenteerd. Dhr. Jeroen Goedbloed, adviseur fiscale zaken bij GIBO Groep, was na zijn presentatie in de gelegenheid voor het beantwoorden van vragen.

In de huidige recessie kunnen massaontslagen ontstaan. Een ander gevolg van de recessie is dat werkgevers zullen schrappen in bijvoorbeeld (her)opleidingskosten. Echter is het wellicht interessanter om het juiste personeel in huis te houden en hen al dan niet (her)opleiden, met de huidige vergrijzing in gedachte. Marcel Snel, directeur E3 ICT, vertelde in een 20 minuten durende presentatie wat de huidige ontwikkelingen in de markt van (her)opleiden zijn. Een van de ontwikkelingen is dat men vandaag de dag veel meer competentie gericht werkt. Aan de hand van een tweetal praktijkvoorbeelden werd duidelijk wat de mogelijkheid is van (her)opleiden van medewerkers.

Een ander gevolg van de huidige recessie is natuurlijk ook dat bedrijven failliet kunnen gaan. Wat gebeurt er nou op zo’n moment met een bedrijf? Zijn er mogelijkheden voor een ondernemer om dit bedrijf over te nemen? Jan Peeters, directeur van Intermensen, ging diep in op de materie van marktpositionering na overname van een bedrijf. Dhr. Peeters lichtte enkele marketing modellen toe, zoals de Boston Consultancy Group Matrix en de Balanced Score Card. Wel benadrukte dhr. Peeters hierbij dat niet één model zal volstaan voor het vormen van een marktpositionering, maar dat met behulp van verschillende modellen er een goede strategie bepaald kan worden.

Na de laatste presentatie konden de 65 aanwezige bezoekers in een andere ruimte genieten van een hapje en een drankje om vervolgens te netwerken. Door de aanwezigheid van Apple leverancier Ivizi konden de bezoekers tevens de nieuwste trends en producten van Apple ervaren, van breedbeeld i-pod tot i-phone.

Op woensdag 11 februari zal de volgende netwerkborrel plaatsvinden, waarvoor u t.z.t. een uitnodiging zult ontvangen. Voor een foto verslag van de bijeenkomst kunt u hier kijken. Ook kunt u de gehouden presentaties hier nog eens rustig doorlezen. Tevens kunt u ten allen tijde contact opnemen met de sprekers via onderstaande contactgegevens.

 Jeroen Goedbloed

 Marcel Snel

 Jan Peeters

  GIBO Groep

 E3 ICT

 Intermensen

   045-5272777

  043-3638333

 +31 (0)49 384 22 93

 [email protected]

 [email protected]

 [email protected]

"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2022 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.500,35.000