Bron: Kamer van Koophandel Uitgave 6 Juni 2009

Aaron Mulder van ICTloket.nl:  “De vooruitgang is opmerkelijk, zacht gezegd”

Nooit eerder was het zo makkelijk om een bedrijf te beginnen. Dankzij inter­net en vooral dankzij zulke innovators als Google. Binnen een paar uur zet je bijvoorbeeld een marketingstrategie op. Vanachter je eigen pc en zonder dat het je één cent kost.

Maar samen met de gigantische groei in digitale mogelijkheden, zorgen die­zelfde mogelijkheden voor allerhande gevaren, bedreigingen en adders on­der het gras. De kunst is om die geva­ren te herkennen, je kansen te herken­nen om tenslotte ten volle te profiteren van wat de communicatietechnologie te bieden heeft. 

Verbaasd 
Aaron Mulder (1978), directeur van het inmiddels vijf jaar bestaande ICTloket.nl, verbaast zich elke dag opnieuw over wat er sinds 2004 op ict-gebied veranderd is. “De vooruitgang is opmerkelijk, zacht gezegd. Wat ooit als kantoorautomati­sering begon, ontwikkelt zich wereld­wijd tot een levensstijl, maakt een nieu­we manier van ondernemen mogelijk en wordt in sneltreinvaart almaar vernufti­ger. Met één apparaatje dat in je hand­palm past, kijk je tv, lees en verstuur je mailtjes, leidt een satelliet je naar de plek van bestemming, ben je permanent online en sta je via spraak, beeld en tekst in contact met wie je maar wilt.”
 

Eerste hulp 
Toen de Kamerkrant in 2004 ICTlo­ket. nl introduceerde, legde Mulder in het artikel uit dat we het initiatief als “een soort eerste hulp- en adviesloket voor het bedrijfsleven” moesten zien. Het was een project opgericht vanuit de kennisinstelling en met subsidie van de Europese Unie en de Provincie Lim­burg. De portal bood een baaierd aan informatie en antwoorden op vragen. “Ict is typisch iets waar de gemiddel­de mkb’er niet al te veel verstand van heeft,” zei Mulder toen.
 

Hoog tempo 
Aan de opzet van het virtuele loket is niets veranderd, want het kenmerk van ict is nog steeds dat de digitalisering voortdurend vragen oproept. De ver­nieuwing schrijdt immers in hoog tem­po voort. Elke innovatie weekt nieuwe toepassingsmogelijkheden los. De nog vaak gestelde vraag vijf jaar geleden of een bedrijf nu werkelijk een website en e-mail nodig heeft, is uiter­aard verstomd, want de tientallen in Limburg uit het niets ontstane web­winkels vormen het onloochenbare bewijs dat ict ondertussen voor een com­pleet nieuwe economische dynamiek zorgt. “Een schitterende ontwikkeling,” vindt Aaron Mulder. “En verbazingwek­kend hoe goed de meeste webshopon­dernemers het doen.” 
 

Webwinkels 
Hij noemt de tool Google AdWords waarmee menige webwinkel de markt verkent en de markt vergroot. Grote
hoeveelheden zoekresultaten geven een duidelijke indicatie van de vraag. Slim combineren en sorteren maken het mogelijk om binnen enkele uren te weten waar je klanten zitten. Mulder heeft nogal wat (nieuwe) webwinkelon­dernemers gesproken en staat ervan te kijken wat er zoal dankzij internet wordt verhandeld. “Bijbels, hoortoe­stellen, Keltische kruisen…” 

Kosteloos 
ICTloket.nl heeft nu, naast de hoofd­vestiging in Maastricht, een kantoor in Eindhoven en een in Genk (ictloket. be). Een Duits bruggenhoofd staat in de steigers. Omdat alle diensten koste­loos worden aangeboden, moet Mulder het van sponsoren hebben. Hun aantal groeit en de relaties zijn hecht.
Gedurende de jaren is ICTloket.nl een zichzelf versterkend fenomeen gewor­den. De informatieve netwerkbijeen­komsten, die veel deelnemers als nut­tig én gezellig ervaren, trekken jaarlijks tussen de duizend en 1.500 onderne­mers. Gemiddeld 40.000 unieke be­zoekers loggen per maand in op de site (die overigens al 8.000 pagina’s omvat) en elke maand zorgt Mulder er met soms meer dan 100.000 mailings voor dat er nieuwe relaties worden ge­smeed en de bestaande bekrachtigd.
“Ook organiseren we ieder jaar drie stedencampagnes waarin ons promo­tieteam ondernemers bezoekt. Alles bij elkaar worden dan zo’n 1.500 gesprek­ken gevoerd. Per campagne kost me dat minstens één paar schoenzolen.”
 
 
Ideaal
 
Aaron Mulder beschouwt de vele uren die hij in Ictloket.nl stopt, als werken aan zijn ideaal: “Het bij elkaar bren­gen van overheid, bedrijfsleven en on­derwijs in Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Ik wil mensen die onderne­men helpen, een steun in de rug geven. Zo krijgt de economie een zetje.

Aaron Mulder wil ondernemers een steun in de rug geven.

"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2022 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.500,35.000