Bron: Ing. – Nieuwsbrief Hogeschool Zuyd

ICTloket stond met een artikel in de ing. – Nieuwsbrief, dit is een uitgave van de Hogeschool Zuyd en de BV Hogeschool Zuyd Contracting.

               ICTloket in ing. -Nieuwsbrief Hogeschool Zuyd

Vliegende start ICTloket

Het ICTloket heeft in het eerste driekwart jaar van het bestaan een vliegende start gekend. Enkele duizenden Limburgse ondernemers zijn persoonlijk bereikt, naast de vele contacten die er via de website zijn gelegd.

 

Begin dit jaar is vanuit het Expertisecentrum ICT van Hogeschool Zuyd het ICTloket opgezet. Dat was opgezet om het Limburgse midden- en kleinbedrijf te ondersteunen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en contractmanagement. Dat gebeurt via een portal, waar ondernemers vragen kunnen stellen en waar een panel van deskundigen de antwoorden zoekt. Ook studenten worden hierbij ingeschakeld.

De formule is inmiddels verbreed. Ondernemers kunnen er nu ook terecht voor informatie op het vlak van internetbankieren, internet boekhouden, marketing, hard- / software, ERP software, druk, print en publishing en netwerken. Deze verbreding komt voort uit de vraag vanuit de markt, legt projectmanager Aaron Mulder uit.

 

    Veel contacten

Veel bezoekers, clicks en vragen zijn er gekomen. Niet alleen via de portal op internet (totaal aantal hits 950.000, ruim 4600 unieke bezoekers per maand), ook via de vele persoonlijke contacten die het team heeft gelegd met ondernemers. Aaron Mulder: “We hebben onder andere in Maastricht, Venray, Vaals en Voerendaal zeer succesvolle stedencampagnes gevoerd. Naast aandacht in lokale media hebben we in die plaatsen met het team MKB-bedrijven onderzocht en de ondernemers op het bestaan van het ICTloket gewezen.” Alleen al in Maastricht heeft dat zo’n 750 directe contacten opgeleverd. Mulder geeft toe dat deze werkwijze arbeidsintensief is, maar wel zeer lonend. “Onze naamsbekendheid stijgt er sterk door. De reacties van de ondernemers zijn doorgaans positief. Ze zeggen blij te zijn dat zo’n portal bestaat.” Zonder de inzet van hogeschool-studenten zou een dergelijke campagne nauwelijks te realiseren zijn, zegt Mulder. De intensieve campagnes hebben er inmiddels toe geleid dat zo’n 150 bedrijven lid zijn geworden. Dat houdt in dat ze hun naam- en adresgegevens kenbaar maken zodat ze rechtstreeks op de portal een vraag kunnen stellen.

 

    Workshops

Naast de portal en de stedencampagnes heeft het ICTloket inmiddels ook twee workshops georganiseerd. De derde vindt in november plaats. Walter Uitterhoeve denkt dat deze workshops de manier zijn om vragen bij het MKB te verhelderen. “Vaak weten ze niet echt wat ze willen. Tijdens zo’n workshop kun je een thema uitdiepen en de vraag wel concreet maken.” Bij deze workshops zijn de partners van het ICTloket, andere bedrijven, nauw betrokken. Deze partners zorgen voor inhoudelijke inbreng, niet alleen tijdens de workshops maar ook voor de portal. Op dit moment onderhandelt het ICTloket met een aantal bedrijven om toe te treden tot het netwerk. Dit najaar zal er ook nog een stedencampagne plaatsvinden in Sittard-Geleen.Aaron Mulder (rechts) en Walter Uitterhoeve: ICTloket moet op eigen benen staan om zich snel verder te kunnen ontwikkelen.

Hogeschool draagt activiteit over aan jonge ondernemer

 

ICTloket wordt verzelfstandigd

Het ICTloket wordt binnenkort verzelfstandigd. Aaron Mulder, beoogt directeur, neemt de activiteiten over van Hogeschool Zuyd en brengt deze onder in een zelfstandige BV. De hogeschool blijft er wel bij betrokken. Het ICTloket blijft leerbedrijf voor Hogeschool Zuyd. Gebruik van logo en naam van de hogeschool wordt contractueel vastgelegd. Ook de huisvestiging van ICTloket.nl blijft bij het EICT.

 

Walter Uitterhoeve, vanuit de ICT-faculteiten is sinds het begin betrokken bij het project en denkt dat deze verzelfstandiging noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van de dienst. In deze sector moet je snel besluiten kunnen nemen en op kansen inspelen. Daar leent een onderwijsstructuur zich minder goed voor. Aaron Mulder, projectmanager van het ICTloket: “Ook participanten verlangen dat van ons. Ze willen best meedoen, maar willen dan wel dat we echt als een onderneming functioneren. Je praat hier over business to business. Tot nog toe hebben we geen kansen gemist, maar als we de activiteiten niet in een bedrijf onderbrengen, lopen we die kans wel. En dat zou echt jammer zijn.”

 

    Betrokkenheid blijft

De Hogeschool Zuyd blijft wel betrokken bij het initiatief. Enerzijds doordat studenten hun rol blijven spelen bij het ICTloket, anderzijds door de commissariszetel die de hogeschool krijgt. “De formule verandert eigenlijk niet”, aldus Walter Uitterhoeve. Hij denkt eerder dat de kenniscirculatie en vraag articulatie, een van de beoogde doelen, nog beter uit de bus kan komen door de oprichting van een zelfstandige BV. “We zullen nog nadrukkelijker samen met bedrijven projecten oppakken en gezamenlijk vorm geven. Dan pas ontstaat kenniscirculatie. Zoiets krijg je niet door alleen afstudeerders in een bedrijf te plaatsen.”

Binnen drie jaar moet het ICTloket volledig op eigen benen kunnen staan.

Info: www.hszuyd.nl/eict

"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2022 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.500,35.000