Bron: Het Infonet van de Hogeschool Zuyd
Hogeschool en bedrijfsleven samen in ICT-loket.nl


Hogeschool Zuyd en het bedrijfsleven gaan gezamenlijk een ICTloket.nl (www.ictloket.nl)  opzetten op internet. Half februari kunnen alle Limburgse MKB-bedrijven hier hun vragen kwijt over ICT en contractmanagement.


projectleider Aaron Mulder, oud-student van de hogeschool


Primeur

Volgens projectleider Aaron Mulder, oud-student van de hogeschool, is het de eerste keer dat het bedrijfsleven en een hogeschool gezamenlijk in zo’n initiatief stappen. Het idee hiervoor komt overigens van het Expertisecentrum ICT, waar het project is ondergebracht. Het is echter nadrukkelijk de bedoeling dat ook andere faculteiten erbij betrokken worden.

Vraagbaak en ontmoetingsplek

Aanvankelijk zal het ICTloket.nl een vraagbaak op internet zijn. “Een EHBO-post waar bedrijven met al hun vragen over ICT en contracten terecht kunnen”, legt Mulder uit. Die vragen worden beantwoord door experts van de bedrijven die meedoen en docenten uit de hogeschool. In een later stadium gaat het ICTloket.nl ook workshops organiseren. “Daar kunnen dan ook studenten bij ingezet worden.”

Kennisuitwisseling tussen bedrijven en onderwijs

Volgens Aaron Mulder moet het internetportal een punt worden waar voortdurend kennis circuleert tussen hogeschool en bedrijfsleven, waar alle partijen iets mee kunnen doen. “Daarmee onderscheiden wij ons ook van andere portals. Met het initiatief willen we de relatie tussen bedrijfsleven en onderwijs versterken. Docenten kunnen hier bedrijven ontmoeten, bedrijven krijgen hier contacten met de school”, legt de projectleider uit.

Toekomstplannen

In de toekomst wil het ICTloket.nl het aantal domeinen waarop vragen gesteld kunnen worden, verder uitbreiden. Dan zullen ook meer bedrijven en faculteiten erbij betrokken gaan worden.

De start van het ICTloket.nl wordt mede mogelijk gemaakt door de Kamer van Koophandel, de Provincie Limburg en met EFRO.

"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2022 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.500,35.000