Nationale dag van de Vlaai

Op vrijdag 25 oktober slaan Maastricht Marketing, VVV Zuid-Limburg en La Saison Culinaire de handen in één voor alweer de tweede Nationale dag van de Vlaai. Op diverse plekken in Zuid-Limburg zal er vlaai getrakteerd worden. Daarnaast zal er in samenwerking met Talentino en Mertz Kleinfruit de nieuwe fruitvlaai gepresenteerd worden. Om 10.00 uur zal de persconferentie gehouden en de nieuwe vlaai worden geïntroduceerd. Op hetzelfde tijdstip, zal onder de noemer ‘Maastricht trakteert’ en ‘Zuid-Limburg’ trakteert op een tweetal plaatsen (Maastricht & Valkenburg) aan bewoners & bezoekers een stukje vlaai aangeboden worden. Voor meer informatie zie: www.bigarre.nl/nl/nieuws/2018/09/01/la-saison-culinaire/

admin
18/10/2018; 12:41