Kansen voor bedrijfsleven in Servië?

Maastricht 16-12-2011. Minister Rosenthal ziet kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven nu Servië de regels van de EU interne markt overneemt, zo stelde hij tijdens het goedkeuringsdebat over de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst voor Servië. 'Met deze overeenkomst verplicht Servië zich om onze bedrijven gelijke kansen te geven op de Servische markt.'

Tijdens het debat benadrukte minister Rosenthal dat de nieuwe overeenkomst met Servië de EU ook beter in staat stelt de mensenrechtensituatie in de gaten te houden. 'We moeten Servië stevig blijven aanspreken op de mensenrechtensituatie, speciaal ook waar het gaat om de rechten van seksuele minderheden'. Tegelijkertijd zei Rosenthal zich zorgen te maken over de situatie in Noord-Kosovo. Volgens minister Rosenthal moeten Servië en Kosovo voortbouwen op de behaalde resultaten in hun onderlinge dialoog. 'Dat is de enige weg naar normalisering van hun relaties', aldus de minister. 

Bron: Rijksoverheid via Nieuwsbank

LinkedInTwitterGoogle+Facebook

Aaron Mulder
ICTloket.nl
16/12/2011; 11:17