Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de WBSO subsidie en Innovatiebox. In samenwerking met de partner van ICTloket.nl kunt u no cure no pay advies verkrijgen of u in aanmerking komt voor deze subsidie en regeling. Onderaan deze pagina kunt u geheel vrijblijvend het interesseformulier invullen, waarna wij vrijblijvend contact met u opnemen.

WBSO SUBSIDIE

Innovatieve bedrijven die zich bezig houden met onderzoek naar en/of ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur komen in aanmerking voor de interessante WBSO subsidie. Deze regeling staat open voor zowel zelfstandigen als vennootschappen. 
De WBSO helpt u bij de financiering van uw project, waarbij starters kunnen rekenen op extra financiële steun.

Een belangrijk criterium is dat projecten, in technische zin, nieuw moeten zijn voor de onderneming zelf. Daarbij dienen de projecten uitgevoerd te worden door personen die op de loonlijst staan van de onderneming(en) die de aanvraag doet (doen); de bijdrage van ingehuurde medewerkers telt niet mee.

U komt in aanmerking als u voldoet aan één van onderstaande projectvormen:

Ontwikkelingsproject
Ontwikkelingswerkzaamheden die leiden tot een voor de aanvrager technisch nieuw fysiek product, productieproces of technisch nieuwe programmatuur.

Technisch-wetenschappelijk onderzoeksproject
Het gaat om een onderzoeksvraag op het terrein van de techniek.

Technisch haalbaarheidsproject
Verhogen van de kans op een succesvolle inpassing van nieuwe technologie in bestaande (productie)processen door systematische analyse van de technische mogelijkheden van een door de onderneming zelf uit te voeren achterliggend ontwikkelproject.

Technisch onderzoek
Het betreft hier het uitvoeren van een technisch onderzoek (aan beide voorwaarden dient voldaan te worden):
– naar een substantiële wijziging van een productiemethode, indien de wijziging kan leiden tot een verbetering van het fysieke productieproces dat al toegepast wordt èn
– naar modellering van processen, indien deze kan leiden tot een significante verbetering van programmatuur die al toegepast wordt.

INNOVATIEBOX REGELING

De WBSO regeling is bovendien gekoppeld aan de Innovatiebox, waardoor een cumulatief voordeel kan ontstaan voor vennootschappen.

De fiscale faciliteit Innovatiebox beoogt bedrijven te belonen die aantoonbaar innovatief zijn. Op grond van de Innovatiebox kan een lager belastingtarief (vennootschapsbelasting) worden verkregen op winsten uit WBSO-projecten en octrooien. Het vennootschapsbelasting tarief dat van toepassing is op deze winsten is slechts 5% in plaats van het huidige reguliere tarief van 25,5%. Er is € 625 miljoen per jaar beschikbaar voor de Innovatiebox. Daarmee is het één van de grootste subsidieregelingen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

De hoogte van de te betalen vennootschapsbelasting bepaalt samen met het bezit van WBSO-beschikkingen en octrooien in belangrijke mate of het financieel aantrekkelijk kan zijn om een Innovatiebox traject te starten.


Interesseformulier

  Dhr/Mevr

  Achternaam

  Voornaam

  Bedrijfsnaam:

  Telefoonnummer:

  Email adres:

  Interesse in

  "Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
  ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2021 ICTloket.nl     Privacy Statement