Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Door het toenemende gebruik van internet in de dagelijkse strijd met concurrenten is er steeds meer behoefte aan het inzetten van zogenaamde webstrategieën. Deze webstrategieën concentreren zich niet alleen rondom het internet, maar kunnen gerust ook meer traditionele communicatie concepten bevatten. Pas toen het betaald adverteren bij de diverse zoekmachines werd geïntroduceerd, ontstond ook de term zoekmachine marketing. Wanneer we dit ‘nieuwe’ begrip plaatsen in de alom bekende marketing termen, dan kunnen we zoekmachine marketing classificeren als een pull-strategie. Uw potentiële klant gaat op zoek om zijn behoefte te vervullen en komt als alles goed gaat vanzelf bij u op de website. U dringt zich dus niet op aan uw potentiële klant, maar de klant is op zoek naar uw product of dienst. Uw poteniele klant is dus de baas daar zij de muis, en daardoor de macht, in haar eigen hand heeft. Boeien, inspireren en verhelderend optreden zijn de meest opvallende acties die in uw website naar voren moet gaan komen.

Zoekmachinemarketing kan worden verdeeld in twee categorieën. De eerste categorie betreft betaalde zoekmachinemarketing. U moet hierbij denken aan betaalde advertenties op internet (banners) of betaalde internetlinks als Google AdWords. Google vermeld deze links onder de noemer ‘gesponsorde links’. De tweede categorie betreft de niet betaalde zoekmachine marketing, ook wel ‘natuurlijke zoekmachine-optimalisatie’ genoemd. Zoekmachine optimalisatie is een ogenschijnlijk relatief goedkopere manier dan betaalde zoekmachine marketing, echter natuurlijke zoekmachine optimalisatie is zeer arbeidsintensief en verdient continue aandacht van de marketeer/verantwoordelijke van uw organisatie. Zoekmachine optimalisatie is een continu proces en een wezenlijk onderdeel van zoekmachinemarketing en van uw totale marketing strategie.

SEO Strategie

Uit recent onderzoek blijkt dat vooral de jongere generatie inkoopmanagers bij inkoopselecties van potentiële toeleveranciers gebruik maken van de bovenste resultaten bij Google. Daarnaast maakt 85% van de internet gebruikers gebruik van Google. De combinatie van inzet van traditionele marketingmethodes met internetmarketing zijn een must voor iedere organisatie geworden die gevonden wil worden door hun potentiële doelgroep.

Wat is natuurlijke zoekmachine optimalisatie?

Natuurlijke zoekmachine-optimalisatie is onder te verdelen in een drietal componenten:

  • Tekstcomponent
  • Indexatiecomponent
  • Populariteitscomponent
  • Entiteitscomponent

Tekstcomponent: Optimaliseren zoekwoorden-tekst combinaties

Hiermee wordt letterlijk de inhoud van uw website bedoeld. Waarbij uw webteksten (titels, alt-tags, inhoud, etc) compleet dienen te zijn en op de juiste manier met zoekwoorden in verband kunnen worden gebracht.

De nieuwste trends:
Local search is door de komst van o.a. Google Maps aangezwengeld. Google neemt in onze optiek steeds meer de rol van de gouden gids en de telefoongids over. Maar daarnaast maken de gebruikers van Google ook steeds meer gebruik van woordcombinaties waarin generieke zoekwoorden en plaatsnamen voorkomen. Denk aan bijvoorbeeld: ICTloket & Belgie of Gerechtsdeurwaarder & Brussel. Hier speelt Google handig op in door steeds meer al direct Google Maps resultaten te laten zien met topografische kaarten. Google zet deze resultaten zelfs vaker en vaker helemaal bovenaan.

Indexatiecomponent: Technische opbouw website

De indexatiecomponent bepaalt voornamelijk of de inhoud van uw website kan worden doorgrond. De structuur van de website dient logisch genoeg opgezet te zijn, waardoor de website goed kan worden geïndexeerd. Dit bewijst dat u vanaf het moment dat u uw website bouwt of laat bouwen rekening moet houden met zoekmachine optimalisatie. Veel organisaties maken de klassieke fout om pas nadat de website klaar is met zoekmachine marketing aan de slag te gaan.

Indien u gebruik maakt van een Content management Systeem (CMS), dan dient u er rekening mee te houden dat uw website slecht gevonden wordt. dit heeft alles te maken met de technische opbouw van het CMS. Een CMS is niet anders dan een gebruiksvriendelijke database die op moment dat de bezoeker van uw website op een pagina klikt deze vliegensvlug vanuit de database wordt opgebouwd. Echter wordt er vaak gebruik gemaakt van dynamische url’s (dynamische adressen). Deze zijn door de zoekmachines moeilijk tot niet te doorgronden.

Denk aan: www.ictloket.nl/0002/KL/0907.asp. Dit moet dan worden: www.ictloket.be/organisatie/medewerkers bijvoorbeeld.

Mooie websites die middels de technologie flash zijn opgebouwd hebben doorgaans grote problemen om door zoekmachines te worden opgenomen. U zou nu kunnen denken dat Flash in strijd is met zoekmachine optimalisatie! Niets is minder waar, maar flash dient louter functioneel te worden ingezet. Indien u toch veelvuldig gebruik wilt maken van flash, dan is het afhankelijk van de trukendoos van uw internetbureau hoe zij hier mee om weten te gaan.

Populariteitscomponent: aanmelden zoekmachines en internetgidsen

Deze component is het meest bekend. Bijna iedereen weet dat wanneer er links zijn gelegd naar de website van andere website naar de uwe, dit meewerkt aan een hogere ranking bij een zoekmachine. Dit klopt, maar wist u ook dat de interne links binnen uw eigen website ook meewerken aan een hogere ranking? Het leggen van links van en naar uw website verdient dus meer aandacht dan een opsomming van de websites van uw partners, leveranciers en afnemers. Let op: dit moeten wel links zijn die afkomstig zijn van relevante websites aan uw business.

NB: Specialisten in natuurlijke zoekmachine-optimalisatie of uw internetbureau kunnen u vrijwel nooit garanties geven voor wat betreft de ranking bij zoekmachines.

Entiteitscomponent

Zoals hierboven omschreven is de populariteitscomponent een zeer belangrijke factor. Echter alleen vermeld staan op (niet) relevante sites is niet voldoende. Naarmate de tijd vordert zullen zoekmachines wel/ niet ontdekken dat uw website steeds aan bepaalde kernvoorwaarden voldoet. Specifieke zoektermen die precies in uw straatje passen die zodanig ook door zoekmachines worden beoordeeld. Door op specifieke en zeer consequente wijze uw website aan te melden bij, liefst relevante, websites wordt uw website hoog gepositioneerd. Een voorbeeld van een specifieke vermelding is gebruik maken van een zgn. anchor-tag. Bijv: ICTloket.be – Gratis ICT avies en ICT informatie als geheel gebruiken in plaats van alleen uw domeinnaam als www.ictloket.be. U selecteert uw meest favoriete zoekterm, in dit geval ICT advies en ICT informatie, en codeert deze naar uw website. Niet alleen zien zoekmachines deze externe link naar uw website, maar ook zien zoekmachines de doelstelling van een zoeker om juist op deze link te klikken. Hoe vaker dit voorkomt des te meer uw website wordt gezien als een ENTITEIT in uw vakgebied.

Hoe wordt mijn website opgenomen bij zoekmachines?

Op het moment dat u uw website online plaatst, dan is de eerste stap om de website aan te melden bij een zoekmachine. In onze beleving zijn er veel zoekmachines. De bekendste is Google, maar denk ook eens aan Ilse, Lycos, Hotbot, etc. Deze zoekmachines werken bijna allemaal met dezelfde database! Toch zit er verschil in ranking tussen de verschillende zoekmachines. Iedere zoekmachine hanteert haar eigen formule. De formule van de zoekmachine zorgt voor de uiteindelijke ranking van de desbetreffende website.

Alvorens u aan te melden dienen de volgende zaken goed doorgevoerd te zijn:

Zoekmachine Marketing Scan

Wilt u gratis advies over zoekmachine marketing en optimalisatie, vul dan geheel gratis de zoekmachine marketing scan in. ICTloket zal vervolgens contact met u opnemen.

Feiten over zoekmachines

  • Liefst 85% van de internetgebruikers gebruikt zoekmachines. Het merendeel zoekt met Google
  • Bijna 90% van de zoekmachinegebruikers kijkt niet verder dan de eerste 20 zoekresultaten
  • Een prominente positie bij bijvoorbeeld Google kan leiden tot 10 á 25% meer bezoekers op uw website
  • 85% van de consumenten beschouwt een merk in de toppositie van de zoekresultaten als een topmerk
  • 65% van de mogelijke kopers oriënteert zich op het internet

(bron: Limburg Onderneemt van Dagblad de Limburger en aanpassingen door ICTloket.nl)

Weten en dan pas meten

Gefeliciteerd! U heeft het voor elkaar gekregen om, met of zonder externe specialisten, topposities te genereren op zoektermen die voor u van belang zijn bij zoekmachines. Uw bezoekersaantallen stijgen enorm en elke maand ziet u uw statistieken stijgen. Maar? Wordt er nu ook meer gehandeld? Stijgen de aanvragen via uw contactformulier? Allemaal vragen die u graag beantwoord wilt hebben. Ook wilt u weten waar uw bezoekers nu echt vandaan komen, wat ze op uw website aan het doen zijn en hoe komt het toch dat ze niet ingaan op uw schitterende aanbieding? U begint te twijfelen aan uw geslaagde investering daar het niets oplevert? Niet nodig…!

Indien u uw doelgroepen keurig op een rijtje heeft staan dan kunt u meteen aan de slag. Tal van statistiekprogramma’s geven u alle inzage die u nodig heeft om uw doelgroep te volgen. Waar u moet bijsturen om uw return on investement te genereren.

Heeft u een vraag over zoekmachine marketing?

Aarzel niet en stel uw vraag (gratis login verplicht). Tevens kunt u al een Zoekmachine marketing scan doen (geheel gratis) en u zult een eerste gratis advies ontvangen van ICTloket.

Het is mogelijk dat uw vraag wordt doorverwezen naar een van onze Belgische sponsoren/partners. Wij sturen uw vraag alleen door indien de sponsor/partner uw vraag beter kan beantwoorden.

Adres
Telefoonnummer
Website
Email

Adres
Telefoonnummer
Website
Email

Adres
Telefoonnummer
Website
Email


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
| ©2021 ICTloket.nl     Privacy Statement