Verslag seminar 15 April – Anti-virus & Spam

Als onderwerp voor onze derde seminarie hebben we gekozen voor Anti-virus & Spam omdat in deze tijd van economische crisis net deze onderwerpen veel aan bod zullen komen. We hebben deze keer niet gekozen voor een lunchseminarie aangezien we als locatie de Versuz hadden voorzien. Hieraan gekoppeld is het event Overtime waar we samen met al onze genodigden als VIP’s de avond mochten doorbrengen.

Presentatie Eddy Willems - KasperskyOmdat het onderwerp Anti-virus & Spam zo breed is hebben we drie gastsprekers uitgenodigd, Dhr. Eddy Willems van Kaspersky, Dhr. Hans Graux van het juridisch bureau Time.lex en Dhr. Bart Vanseer van de bedrijven Seerz.com en Spamfilter. Om stipt 17 uur gingen we van start met Dhr. Patrick Legros die het openingswoord hield en kort over ICTloket.be sprak, hierna gaf hij het woord aan Dhr. Eddy Willems van het bekende bedrijf Kaspersky. Dhr. Eddy Willems begon zijn presentatie met een korte beschrijving van Kaspersky waarna hij verder ging over de historiek van virussen en spam, en waarna hij liet zien waartegen we ons moeten beschermen in deze tijden. Omdat virussen en spam niet zelfstandig worden veroorzaakt weide hij een gedeelte van zijn presentatie aan cybercrime, waardoor het publiek een duidelijker beeld krijgt van de echte criminelen op het internet. Na een kort overzicht van verschillende manieren om u hiertegen te beschermen sloot Dhr. Eddy Willems af met een klein overzicht uit het product gamma van Kaspersky waarna hij iedereen een gratis proefversie mee naar huis gaf.

Presentatie Eddy Willems – Kaspersky

Presentatie Bart Vanseer - Seerz.comDhr. Bart Vanseer nam het woord over en gaf eerst een korte omschrijving van zichzelf en zijn bedrijf Seerz.com waarna hij verder ging over de historiek van “spam” en waar nu het meeste spam vandaan lijkt te komen. Hierna lostte hij de belangrijke vraag “Welke mogelijkheden heb je om spam te bestrijden?” op door deze verschillende mogelijkheden voor te leggen aan het publiek met hun eveneens de voor- en nadelen. Binnen deze mogelijkheden kwam Spamfilter naar voor, een dienst die door Seerz.com wordt geleverd en hier ging hij dieper op in als mogelijke oplossing voor spamproblemen. Net zoals Dhr. Eddy Willems bood Dhr. Bart Vanseer iedereen een gratis proefperiode van hun dienst aan en tevens een gratis memorystick van Spamfilter.

Presentatie Bart Vanseer – Seerz.com

Dhr. Patrick Legros gaf hierna het woord aan de laatste spreker van de avond Dhr. Hans Graux van Time.lex die de avond zou afsluiten met “De juridische aspecten van malware en spam in België”. Dhr. Hans Graux startte zijn presentatie met een overzicht van de verschillende juridische bepalingen binnen België om zo verder te kunnen gaan op de vraag wat is malware en hoe is dit gedefineerd binnen de Belgische wetgeving. Hij overliep de voornaamste regels en gaf bij elk voldoende voorbeelden waardoor hij een duidelijk beeld schiep bij het publiek. Natuurlijk kwam ook het onderwerp spam aan bod en gaf hij ook hier de definitie van die binnen de Belgische wetgeving geldt.

Presentatie Hans Graux – Time.lex

Dhr. Patrick Legros en Dhr. Kris Cardinaels sloten de avond af met een kort bedank woordje en boodt iedereen de mogelijkheid om als VIP verder van Overtime te genieten en nog rustig wat na te kletsen tijdens een drankje of hapje.

Hier vindt u een overzicht van de genomen foto’s en de gebruikte presentaties:

 

"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2022 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.500,35.000