Verslag Opening ICTloket

Woensdag 16 februari was het dan zo ver. Het project ICTloket.nl, mogelijk gemaakt door het EICT (Expertisecentrum ICT) van de hogeschool Zuyd en ontwikkeld door de projectleider Aaron Mulder, werd geopend.

Er was een zeer grote opkomst. Bedrijven uit allerlei branches van klein tot zeer groot waren aanwezig. Bedrijven zoals Ictopus, IC3-Groep, Hamers IT, I-Minded, Schers Consultancy+ en CMD Solutions / De Proeftuin die tevens deelnemen aan het ICTloket.nl. Maar ook bedrijven zoals Kamminga Netwerk Services B.V., Schrijen-Lippertz-Huntjens en de SNS Bank. Ook was er een opkomst van zeer respectabele organisaties waaronder, Provincie Limburg, MKB Limburg, Kamer Van Koophandel, Starters Centrum, Hoogstarters, Syntens, Liof, Digikring, NGI en de Gemeente Heerlen. En uiteraard waren TV Limburg en L1 Radio / TV ook aanwezig.

Tussen half zes en zes uur liepen de genodigden de Hogeschool Zuyd in Heerlen binnen waar de fysieke opening van het virtuele ICTloket zou plaatsvinden. De opening begon met een inspirerende toespraak van Dhr. Van Mierlo, lid college van bestuur, over de missie en visie van de Hogeschool Zuyd en het Expertisecentrum ICT. Dat zij, waar mogelijk met externen, toegepast onderzoek uitvoeren en daardoor kennis ontwikkelen. En vervolgens deze kennis weer verspreiden binnen en buiten de organisatie maar ook dat het ICTloket hiervan een zeer goed voorbeeld is. Het ICTloket is namelijk een samenwerkingsverband tussen onderwijs, bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid. En dat vooral de versterking van de relatie tussen die vier onderdelen van zeer groot belang is. Na de toespraak van Dhr. Van Mierlo werd het woord gegeven aan Dhr. Mulder, projectleider van het ICTloket die de verwezenlijking hiervan grotendeels heeft mogelijk gemaakt. Hij vertelde over de totstandkoming van het ICTloket. Dat zij iets wilden ontwikkelen om de basiskennis van het midden- en kleinbedrijf in Limburg over contractmanagement en ICT in de breedste zin van het woord te vergroten, samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven en de Hogeschool Zuyd te versterken, om het uitwisselen van ervaringen tussen de bedrijven te stimuleren en een adviesfunctie voor de bedrijven wilden aanbieden. Hieruit is dus het ICTloket.nl ontstaan. Vervolgens werd verteld wat het ICTloket nu precies is: “een laagdrempelige internetportaal, mede mogelijk gemaakt door de Hogeschool Zuyd, Provincie Limburg, het bedrijfsleven en brancheorganisaties, voor vragen en antwoord op het gebied van ICT en contractmanagement voor het MKB in Limburg met minder dan vijftig medewerkers tot conglomeraten van tweehonderdvijftig medewerkers.” Na de toespraak van Dhr. Mulder werd het ICTloket officieel geopend door Dhr. Van Mierlo die de eerste vraag aan de vraagbaak stelde. Deze luidde: “Wanneer is het ICTloket geopend en tot hoe lang?” Vervolgens werd er champagne geschonken en konden de gasten nog gezellig naborrelen aan de bar. Met zekerheid kan gezegd worden dat het een zeer geslaagde opening betrof.

Hierbij kan nog gemeld worden dat Dhr. Van Mierlo de volgende dag ook daadwerkelijk een antwoord van de vraagbaak van het ICTloket ontving namelijk: “met veel vreugde kan er vermeld worden dat het ICTloket.nl sinds 16 februari geopend is, door middel van een zeer geslaagde opening op de Hogeschool Zuyd in Heerlen. Het ICTloket.nl is 24 uur per dag geopend en dus altijd bereikbaar.”

Klik hier voor de foto’s.

"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2022 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.500,35.000