MKB Internet boekhouden – Algemeen


Een onderneming, piepklein of heel groot, spaart onvoorstelbaar veel tijd als de administratie bijgewerkt en op orde is. Al die tijd kan dan aangewend worden voor toekomstige business in plaats van het opruimen van liggende zaken uit het verleden. Internet boekhouden is dan ook de nieuwe trend in financiële software!

Liggende zaken uit het verleden leiden er toe dat een onderwerp in recidive gaat waardoor het steeds moeilijker en tijdrovender wordt om het op te lossen. Bovendien, en dat is het belangrijkste, is een actueel bijgewerkte administratie een essentieel gereedschap voor het management.
Tot voor kort waren financiële softwarepakketten voor de administraties van het midden- en kleinbedrijf alleen te koop via een licentieovereenkomst en een jaarlijks contract voor onderhoud en updates. Deze pakketten van tientallen fabrikanten draaien op een PC en soms in een bedrijfsnetwerk. Vaak is het mogelijk om door middel van electronic banking bankafschriften in deze pakketten te importeren. Tussen de onderneming en het administratiekantoor of de accountant worden nog veel papieren documenten uitgewisseld of floppies heen en weer gestuurd.
Internet boekhouden

Sinds medio enkel jaren penetreert Internet boekhouden vooral in het kleinbedrijf. Dat komt omdat sinds die tijd het ASP model sterk aan kracht heeft gewonnen en steeds meer op het web gebaseerde applicaties op de markt verschijnen. Het gevolg is dat klanten de software niet meer kopen, maar huren en daarvoor elke maand een huurprijs betalen. Het model is vergelijkbaar met huren van water en elektriciteit en moet van dezelfde veiligheidsgaranties zijn voorzien. Het verschil is dat de huurder van een boekhoudpakket op Internet alle data zelf in het online systeem stopt voordat de resultaten ervan afgetapt kunnen worden. Zoals iemand een huurhuis bewoonbaar moet maken door het zelf te meubileren. Deze trend is onomkeerbaar.

Trends in e-Boekhouden
Er is een drijvende kracht achter Internet Boekhouden die sterker is dan directe kostenberekening. Dat is de behoefte van ondernemers, klein en groot, om mee te gaan en zo mogelijk voorop te lopen bij de technologische vernieuwing. Toepassing van Internet Boekhouden met een op het web gebaseerd systeem is technologisch nieuw en praktisch. Zal daarom aanslaan.
Het boekhouden wordt niet eenvoudiger door inschakeling van een online pakket. Als er voordelen te behalen zijn zitten die op twee punten:
1. U betaalt geen aanschafbedrag meer voor het pakket zelf, maar alleen maandelijkse abonnementskosten.
2. Doordat uw accountant, administrateur of boekhouder via Internet mee kan kijken in uw systeem en foutieve boekingen direct kan corrigeren spaart u op zijn reis- en verblijfkosten en andere tijdvoordelen.
Bij het selecteren van online pakketten is het zinvol om de functionaliteiten en de gebruikersvriendelijkheid te vergelijken Dat is een tijdrovend karwei wat op de behoeften van de individuele ondernemer gebaseerd moet zijn. Essentieel zijn echter de volgende zaken:


 1. Is de continuïteit van de leverancier zeker gesteld. Dat moet de leverancier aantonen
 2. Is bij een calamiteit het retourneren en inlezen van alle data in een ander systeem zeker gesteld.
 3. Is de kwaliteit en beveiliging van het datacenter waar de applicatie draait zeker gesteld en wordt hier elk half jaar een onafhankelijke audit op toegepast.
 4. Draait uw toepassing op een eigen server (beter) of in een “datameer” waarin ook de data van andere ondernemingen “zwemmen” (minder goed)
 5. Is de toepassing 100% web gebaseerd ( beter en goedkoper) of alleen “webenabled” (minder goed en duurder)
Het nut van een goede administratie
Veel ondernemers in het MKB haten de boekhouding. Zij zien dan niet het nut van een effectieve bijgewerkte administratie die een belangrijk instrument is voor de bedrijfsvoering.
Internet boekhouden heeft de volgende voordelen:


 1. Binnen 30 dagen debiteuren innen
 2. Binnen 30 dagen crediteuren innen
 3. Een actuele administratie met kerncijfers voor kredietverlening
 4. Op tijd BTW, loonheffing en belasting betalen
 5. Weten wie uw goede klanten zijn
 6. Bedrijfsplannen maken op basis van goede financiële cijfers en kengetallen
 7. Deponeren van jaarcijfers bij KvK
 8. Geen hoge investeringen
 9. Overzichtelijkheid van kosten
 10. Flexibiliteit
 11. Altijd up-to-date versie
 12. Geen zorg voor reserve kopieën
 13. Goed beveiligde omgeving (firewall/virusscanner


"Blockchain technologie en Smart contracts zullen exponentieel groeien en grote kansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor ICO en Cryptocurrency project management en online marketing.
ICTLoket Blockchain
Project
management
Online
marketing
Search engine
optimization
Search engine
advertising
Social media
marketing
Web
analytics
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Blockchain
 • | ©2018 ICTloket.nl     Privacy Statement