Bron: Limburg Onderneemt 28-10-08

‘Wij doen wat de markt wil’Heerlen – Door drs. Jacqueline Munnichs - Gratis kortdurend professioneel ICT-advies. Dat is de doelstelling van ICTLoket.nl, een project dat is gestart vanuit Hogeschool Zuyd, Provincie Limburg en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Aanvankelijk was het de intentie deze diensten uitsluitend aan Nederlands Limburgse MKB-bedrijven aan te bieden. Maar dankzij onder meer verzelfstandiging en grote ambitie is nu voldoende groei gerealiseerd om de grenzen te verleggen naar de rest van Nederland en de Euregio.

Op woensdag 1 oktober 2008 vond het eerste Overtime moment plaats in AINSI Maastricht.

De start van ICTLoket.be vindt plaats vanuit Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) in België. Gezamenlijk wordt er zo een Euregionale kennisbrug gecreëerd om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en het bedrijfsleven onderling te verbeteren. Bij de evenementen van ICTLoket.nl zoals seminars, workshops en netwerkborrels worden experts uitgenodigd om over trends, trucs en nieuwe ontwikkelingen in de markt te vertellen. Zo worden ondernemers geattendeerd op nieuwe mogelijkheden en worden de sprekers op hun beurt in de gelegenheid gesteld de naamsbekendheid voor hun bedrijven te vergroten. “De thema’s van deze evenementen zijn niet uit de lucht gegrepen. Wij zijn als een klein team met een hands-on mentaliteit gestart,” aldus een enthousiaste Aaron Mulder, directeur van ICTLoket.nl. “Met laddertjes hebben we in de Limburgse binnensteden borden van ICTLoket.nl aan lantaarnpalen gehangen. Nagenoeg alle bedrijven in de binnensteden en op bedrijventerreinen hebben we bezocht. Zo hebben we de behoefte in de markt gepeild op het gebied van ICT. Die informatie hebben we vervolgens verwerkt in de thema’s van onze evenementen.”

Sinds kort is ICTLoket.nl een fase verder. De ambitie van sterke groei kan eindelijk worden gerealiseerd. De opstartsubsidie vanuit Provincie Limburg was immers afgelopen en er was behoefte aan meer sponsorgelden. Het aantrekken van externe partijen en de uitbreiding van de diensten van ICTLoket.nl werden hierdoor noodzakelijk. Niet zonder succes zoals blijkt uit de website van de organisatie die afgelopen jaar meer dan vijftigduizend bezoekers kon registeren. Naast nagenoeg alle Limburgse strategische partners staan er eveneens veel grote organisaties vermeld. “Ook in België merken we dat het bedrijfsleven behoefte heeft aan informatie over ICT die praktisch en goed toepasbaar is binnen bedrijfsvoeringen van midden en kleine ondernemingen,” vertelt Kris Cardinaels van Media en Design Academie van KHLim. “Wat dat betreft kunnen we nog veel leren van onze Nederlandse partners. Natuurlijk is de samenwerking gebaseerd op kennis delen en gaan we uit van tweerichtingsverkeer. Naast grensoverschrijdend advies hebben we ook Euregionale events. Een voorbeeld hiervan is Overtime, de grootste afterwork-party in Verzus in Hasselt. Die hebben we nu ook, wederom in samenwerking met het bedrijfsleven waaronder Unit 4 Agresso, opgestart in Maastricht. Op die manier willen we een grensoverschrijdend netwerk opbouwen. Iedere tweede woensdag van de maand wordt daarom het vaste Overtime-moment in Ainsi Maastricht.” Belangrijk voor beide partijen is dat elke verstrengeling met commerciële belangen zo veel mogelijk wordt vermeden. “De adviezen die wij geven, moeten duidelijk zonder winstoogmerk zijn,” licht Mulder toe. “Dat is onze missie. Wel willen we een stimulans zijn voor de markt. We willen de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en tussen het bedrijfsleven bevorderen. Door onze nauwe contacten met het bedrijfsleven weten wij wat er in de markt speelt. Dat verwerken we in onze evenementen. Wij doen wat de markt wil en dat is onze kracht. Zo organiseren we binnenkort in samenwerking met Golfbaan het Rijk van Margraten een gratis netwerkborrel met als onderwerp marketinginnovatie, van traditioneel tot interactief en over marketinginstrumenten zoals e-mail marketing. Uit onze peilingen bij bedrijven weten we dat dit bij veel organisaties momenteel actueel is. Voor de presentaties hebben we dan ook gezorgd voor experts van Beeldkracht Zuid, Opmax en MisterMail.”


Op woensdag 1 oktober 2008 vond het eerste Overtime moment plaats in AINSI Maastricht. Ongeveer vijfhonderd bezoekers, waarvan om en nabij de helft uit België afkomstig was, gaf acte de présence op deze eerste editie die, elke tweede woensdag van de maand, zal plaatsvinden. “We zijn zeer tevreden met onze eerste editie. We hebben de juiste doelgroep kunnen bereiken. De reacties waren unaniem zeer positief. We zijn ervan overtuigd dat we de basis gelegd hebben voor een succesvolle Overtime toekomst in Maastricht waar Euregionaal netwerken centraal staat.”, aldus Ronald Nieuwkamp, eventmanager ICTloket.nl Vorige week heeft een bespreking plaatsgevonden tussen Overtime en de gemeente Maastricht over een subsidiebijdrage van de gemeente. De hoogte van het bedrag is nog niet bekend, wel is het definitief dat de gemeente Maastricht een financiële bijdrage aan het evenement gaat leveren.

"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2022 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.500,35.000