Search engine advertising

Search engine advertising is het plaatsen van advertenties in de zoekmachine Google. Ook plaatsen wij responsive banners in het Google netwerk en advertenties op Youtube. Advertentiedoelstellingen zijn meestal gericht op conversie (doelen zoals inschrijven op nieuwsbrief, verkopen, ingevulde contactformulieren e.d.). Wij hebben zeer veel ervaring met advertising en meer dan 1 miljoen klikken naar de websites van onze klanten in de afgelopen jaren gestuurd. Remarketing is mogelijk via verschillende kanalen: via de zoekmachine Google met tekstadvertenties, social media en herinneringen via andere websites (via Google netwerk). Remarketing zal conversieverhogend werken, waarbij wij rekening houden met de betreffende regelgeving per land.

“Google heeft me erkend als gecertificeerde AdWords-professional. Ik ben gekwalificeerd voor de volgende onderdelen: Google Ads, Display ads, Mobile ads, Video ads, Merchant ads en Analytics”, aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).

Search engine advertising:

  • Gevonden worden op top posities
  • Gericht adverteren
  • Volledig meetbaar
  • Groeistrategie
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over online marketing.

"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2019 ICTloket.nl     Privacy Statement