Test uw e-mail campagne

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Wij gaan grotendeels in op het onderwerp Testen, en met name de Split Run Test. Om uw e-mailcampagnes nog beter te laten scoren is testen erg belangrijk. Gebruikers van EDM van Mister Mail kunnen gebruik maken van de Split Run test faciliteit. Met deze tool kunt u met behulp van testgroepen vooraf testen welke variabelen de meeste respons opleveren. Nadat de statistiekcijfers bekend zijn kunt u op zeer eenvoudige wijze de voor u meest effectieve mailvariant versturen aan de hele doelgroep.

In de voorlaatste alinea van deze informative pagina kunt u een instructie voor het gebruik van de Split Run test faciliteit downloaden.

Wat kunt u zoal testen?
1. De aan-wie test.
Voor wie is de content die u heeft interessant? Voor welke doelgroepen, adresbestanden of klantsegmenten

2. De hoe moet het uitzien test.
Plaats ik wel of geen plaatje bij mijn produkten? Moet ik bij elk produkt een beschrijving geven? Oftewel het gaat om variatie in concepten & teksten, vormgeving & visuals

3. De wat test.
Welke producten & diensten plaats ik in de nieuwsbrief, wat zijn mijn proposities en welke (verschillen in) prijzen hanteer ik

4. De wanneer test
De vraag "wat is het beste verzendmoment van mijn nieuwsbrief; op welke dag en welk tijdstip" blijft nog altijd actueel. Zijn er momenten te benoemen waar de koopbereidheid groter is; niet alleen rond de Feestdagen in december maar ook bijvoorbeeld in mei en juni als er vakantiegeld wordt uitgekeerd!

Zeer belangrijk bij al uw testen is de stelling: Houd het simpel en test niet meer dan 1 element of variabele tegelijk!

Voorbeeld 1. De onderwerpsregel
Het is bekend dat de open ratio van uw mailing beïnvloed kan worden door een goede onderwerpsregel te kiezen. Om te achterhalen welke onderwerpsregel het beste aanslaat bij uw doelgroep, maakt u gebruik van de split run test. Stuur de eerste testgroep een beschrijvende onderwerpsregel, bijvoorbeeld: “ aanbiedingen week 12.” Stuur het tweede deel een resultaatgerichte onderwerpsregel, bijvoorbeeld: “Meer dan 25 euro voordeel “. De eerste onderwerpsregel beschrijft waar de mail over gaat. De tweede geeft de ontvanger van de mail een concreter gevoel van winst. U kunt in de onderwerpsregel ook persoonlijke informatie van uw klant of abonnee plaatsen en testen in hoeverre dit van invloed is op bijvoorbeeld de openingrate van de mailing. Bijvoorbeeld: “Speciaal voor u mevrouw Janssen”

Voorbeeld 2. De (presentatie van de) content
Waar reageren uw lezers beter op? Op een afbeelding met een link of op tekstlinks? Verstuur deze testcampagnes op hetzelfde moment. Vervolgens analyseert u de resultaten. Welke campagne heeft de hoogste click-through ratio? Welke heeft de meeste contacten of conversie opgeleverd? Als een onderwerp dat onderaan de nieuwsbrief staat weinig clickthroughs oplevert, doe dan eens een test door ditzelfde onderwerp bovenaan de nieuwsbrief te plaatsen; mocht er geen verschil optreden dan kunt u zich afvragen in hoeverre dit onderwerp interessant is voor uw Is er een call to action? Probeer eens uit waar uw lezers het beste op reageren, bijvoorbeeld: “Vraag nu een brochure aan” of Vraag nu een produktgids aan”

Voorbeeld 3. Is mijn nieuwsbrief te lang?
Deze test is bewerkelijker omdat u gebruik maakt van een landingspagina. Maak twee versies van uw mailing, een lange en een korte. In de lange versie zal vrijwel alle informatie in de mailing zelf staan. De lezer moet naar beneden scrollen om alles te kunnen lezen. In de korte versie schrijft u een samenvatting per paragraaf, wil de lezer meer weten dan kan hij doorklikken naar een landingspage. Stuur de beide mailings op hetzelfde moment aan beide testgroepen. Bij het bekijken van de testresultaten in EDM kijkt u dan naar: Opens (het aantal opens t.o.v. het totaal aantal aangekomen berichten) Conversie (het aantal verkopen of gegenereerde informatie) Contacten (het aantal mensen dat antwoordt of contact opneemt met uw bedrijf als gevolg van de e-mail) De click-through ratio bij deze testen is misleidend, omdat de korte versie zal onvermijdelijk meer links – en meer clikcks- hebben dan de lange versie.

Enkele andere testvoorbeelden

  • Wat levert meer doorkliks op? Een link met een afbeelding of een link die alleen bestaat uit tekst?
  • Wat levert meer conversie op? Een selectie van produkten binnen één produktgroep of een selectie uit diverse produktgroepen?
  • Wat leveren twee verschillende landingspagina’s op?
  • Verschil in aanspreektitel: “Jij of U”.
  • Met afbeeldingen van aanbiedingen of zonder afbeeldingen
  • Mét of zonder incentive of twee verschillende incentives (korting versus een paar gratis sokken!)

Er zijn dus legio testmogelijkheden, maar zoals al eerder gezegd: test niet meer dan 1 variabele tegelijk om het juiste effect te kunnen bepalen.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2020 ICTloket.nl     Privacy Statement