Definitielijst

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Antivirus
Programma dat onderzoeken kan of er een virus in de computer aanwezig is. Er zijn talloze virussen waarvan de code bekend is. Door nu op de opslag media te gaan zoeken naar deze codes kan men virussen detecteren. Meestal kunnen dergelijke programma’s ook herstellend optreden. Een dergelijk programma biedt alleen bescherming wanneer deze up-to-date is.

ASCII “American Standards Code of Information Interchange”
Dit is de universele tekenset waarmee DOS- en Unix-computers werken. Het modernere Windows-besturingssysteem gebruikt een uitgebreidere tekenset : de ANSI-tekenset. De basis van beide tekensets is echter gelijk, zodat de meeste teksten voor beide tekensets bruikbaar zijn. Enkel sommige speciale tekens, zoals letters met umlauten en accenten, zijn verschillend in de beide tekensets.

eBusiness
eBusiness wordt gebruikt in veel bedrijven om hun verkopen te stimuleren. Daarbij maken ze gebruik van verkoop via Internet.

Encryptie
Versleuteling. Een proces waarbij informatie onherkenbaar wordt gemaakt om te voorkomen dat onbevoegden de gegevens bekijken of gebruiken, in het bijzonder tijdens de verzending of wanneer de gegevens worden opgeslagen op een draagbaar magnetisch medium. Er is een sleutel nodig om de informatie te decoderen (ontcijferen).

IDS (Intrusion Detection System)
Dit is software die ongewenst bezoek aan computernetwerken moet detecteren. Als het samen met een firewall functioneert, dan kan het een signaal geven om de indringer te blokkeren.

IP adres
Elke computer op het internet, moet een eigen adres krijgen. Immers, wanneer gegevens van de ene naar de andere computer gestuurd worden over het internet, moet duidelijk zijn wie de zender, en wie de ontvanger is van de gegevens, zoniet zouden de gegevens verloren gaan.

De manier waarop een adres van een computer op het internet wordt opgemaakt, is wereldwijd hetzelfde. Een IP-adres is een 32-bits adres. Meestal wordt dit adres in de “dotted decimal”-schrijfwijze weergegeven; vier cijfers met telkens een punt ertussen (vb. 192.192.150.62). De waarden van de cijfers kunnen hierin variëren van 0 to 255.

Als jouw computer op het internet is aangesloten, heeft ook jouw computer een eigen IP-adres. Dit adres wordt in haast alle gevallen door je provider toegewezen, en kan voortdurend verschillend zijn. In dat geval spreken we van een dynamisch IP-adres. Wanneer je IP-adres nooit verandert, wordt het een vast IP-adres genoemd. Op het internet beschikken de gewone gebruikers haast altijd over een dynamisch IP-adres. Servers die informatie aanbieden op het internet, hebben steeds een vast IP-adres.

De manier van adresseren op het internet, wordt ook vaak toegepast in lokale netwerken. Het maakt deel uit van het TCP/IP-protocol, waarmee gegevens op het internet, en dus ook in vele lokale netwerken, verstuurd worden.

NAT (Network Address Translation)
Methode die specifiek bedoeld is om meerdere gebruikers dezelfde internet toegang te laten gebruiken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van het IP-protocol om het IP-adres te vervangen in een ander IP-adres. Hierdoor kan het privé IP-adres van het werkstation dat het Internet op wil worden vervangen door een publiek adres, en dan andersom. Met NAT kan je een heel groot netwerk aan het Internet aansluiten met een IP adres die je van een provider hebt ontvangen.

Proxy server
Een server die staat tussen een cliënt en een andere server. Het accepteert de aanvragen van de cliënten en verstuurt hun naar de server en vervolgens verstuurt hij de antwoorden terug. Als het één dezelfde aanvraag krijgt, dan stuurt het de aanvraag niet door, maar retourneert een antwoord van de eigen geheugen.Voor een bedrijf kan dat betekenen dat het verkeer omlaag wordt gebracht.

SOHO
SOHO staat voor Small Office Home Office, een klein thuis kantoor. Een markt die zich situeert tussen de thuis gebruiker en een bedrijf.

Spyware
Spyware registreert tal van gegevens van de gebruiker. Welke websites hij bezoekt, welke programma’s gebruikt worden, hoeveel uur per dag hij op Internet bevindt, hoeveel mails dat hij ontvangt. Dit soort gegevens worden doorgestuurd naar de ontwikkelaar van de software die zo een omvangrijk archief met persoonlijke informatie aanbiedt. Banners kunnen op deze gegevens worden afgestemd en als de maker van de spyware het niet zo nauw neemt met de fatsoensregels kan hij zelfs het mailadres achterhalen en zijn nietsvermoedende gebruiker ongewenste reclame op maat sturen. De gegevens die de software naar zijn maker stuurt is altijd gecodeerd zodat het vrijwel onmogelijk is om te achterhalen om wat voor gegevens het gaat.

Thread
Letterlijk: draad. Een opeenvolging van berichten over eenzelfde onderwerp in een nieuwsgroep (bijvoorbeeld een vraag en alle antwoorden). Zich meestal vertakkende keten van berichten over hetzelfde onderwerp, waarbij ieder bericht reageert op een voorafgaand bericht (behalve het eerste). Term wordt gebruikt bij nieuwsgroepen, conferences, area’s en mailinglists.

Trojaans Paard
Virus genoemd naar een bekend verhaal uit de Griekse oudheid: de overwinning van de Grieken op de bezetters van de stad Troje. Een Trojaans paard – virus is een virus dat op een normaal programma lijkt. Het virusprogramma heeft dezelfde naam en dezelfde eigenschappen als het echte programma. Maar schijn bedriegt. Zodra het virusprogramma wordt opgestart, doet het zijn werk. Trojaanse paarden kunnen gebruikt worden om gegevens te verzamelen zoals internet bankieren toegangscodes, creditcard nummers of andere gevoelige informatie van de geïnfecteerde computer op te halen.

VoIP
De term VoIP is de afkorting van Voice-over-IP, of beter in Nederlands: bellen via het internet, IP-telefonie of digitale telefonie. VoIP is veel goedkoper dan gewone telefonie.

VPN (Virtual Private Networking)
VPN geeft u een mogelijkheid om via openbare netwerken (Internet) toch een veilige verbinding tussen twee computer systemen te kunnen realiseren. VPN verbinding kan gezien worden als een beveiligde tunnel waardoor ingebakken data wordt verstuurd.

WEP
WEP staat voor Wired Equivalent Privacy en is een beveiligingsmethode/protocol voor het versleuteld verzenden van data over een draadloos netwerk. Daardoor is het niet mogelijk voor iemand anders die de goede WEP sleutel niet bezit de data te “lezen”. WEP is niet geheel veilig, omdat de geboden encryptie te kraken is. Echter maakt u het iemand die zou willen inbreken op het draadloze netwerk wel moeilijker en het is daarom wel aan te raden dit in een thuis situatie te gebruiken.

WPA
WPA staat voor Wi-Fi Protected Access en is voornamelijk ontworpen om WEP te vervangen voor de beveiliging van communicatie in een wireless LAN. Bij WPA verandert de encryptiesleutel steeds, dit in tegenstelling tot WEP waar deze niet verandert.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
Project
management
Online
marketing
Search engine
optimization
Search engine
advertising
Social media
marketing
Web
analytics
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2019 ICTloket.nl     Privacy Statement