Netwerken / Beveiliging

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:
Paginas die vallen onder deze categorie:

Het gebruik van internet en e-mail heeft binnen organisaties een grote vlucht genomen. Naast de voordelen voor zowel werkgever als werknemer zoals productiviteit, bereikbaarheid en snelheid hebben ook de negatieve kanten van deze media zich gemanifesteerd. Werkgevers hebben derhalve behoefte om het voorheen vrijblijvende gebruik van internet en e-mail in goede banen te leiden. Daarvoor worden gedragscodes en gebruiksregels opgesteld, die ook middels controle worden gehandhaafd. Behalve de computer-netwerken binnen een gebouw of kantoor (LAN’s), alwaar de computers op de een of andere wijze aan elkaar geknoopt zijn, bestaan er ook computernetwerken die plaatselijk, landelijk of zelfs wereldwijd zijn.

Aangesloten gebruikers hebben zo o.a. de mogelijkheid om electronische brieven, e-mail, naar andere deelnemers aan het netwerk te sturen. Wanneer de brief over een grote afstand naar de uiteindelijke bestemming moet reizen gebeurt dit via verschillende tussen-stations. Aldus is het voor een ondernemer erg belangrijk dat zijn internetverbinding veilig en betrouwbaar is. Zo is het dus ook belangrijk om regelmatig een back-up te maken van uw e-mailbox(en) / netwerk, zodat geen informatie verloren gaat.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2020 ICTloket.nl     Privacy Statement