Marktbenadering

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Er is een veelheid aan verschillende marketinginstrumenten beschikbaar. Als geheugensteuntje vindt u hieronder een opsomming van een aantal instrumenten.

 • Aanbod ter kennismaking:
  Op verschillende manieren kunt u potentiële klanten in de gelegenheid stellen ervaring op te doen met uw bedrijf en uw producten en/of diensten, bijvoorbeeld via een mini-workshop, pilotproject of quick-scan.
 • Creëren van ambassadeurs:
  Benutten van de wervingskracht van toprelaties die meer dan tevreden over uw bedrijf zijn. Zorg dat deze relaties al uw aandacht krijgen (relatiebeheer), zet er topprestaties neer en vraag deze relaties of ze goede ervaring met uw bureau aan anderen willen laten weten.
 • Zelf georganiseerde seminars, workshops en themabijeenkomsten:
  Door uw bedrijf georganiseerd. Deze zijn bij voorkeur kleinschalig, waarbij ervaringen worden uitgewisseld naar aanleiding van het gebodene.
 • Inleidingen, lezingen, colleges en cursussen:
  Bijeenkomsten met potentiële klanten waarvoor u uitgenodigd wordt of laat uitnodigen om een presentatie of cursus(onderdeel) te verzorgen.
 • Artikelen, boeken en onderzoek:
  Verslaggeving van concepten, projecten en ervaringen versterken de naam het bedrijf en kunnen door uzelf breder verspreid worden. Bij onderzoek kan het gaan om opinieonderzoek, effectmeting of bijvoorbeeld benchmarking waaruit specifieke informatie komt die voor uw doelgroep van betekenis is.
 • Netwerken:
  U neemt actief deel aan specifiek geselecteerde netwerken (branche- en/of beroepsgroep -gericht, maatschappelijk, etc) om in contact te komen met nieuwe klanten of met personen die u kunnen aanbevelen bij voor u nieuwe relaties.
 • Onafhankelijk onderzoek of vermelding:
  Uw bureau komt goed uit de verf in een onafhankelijk onderzoek, al dan niet door u geïnitieerd. Ook free publicity naar aanleiding van bijzondere projecten valt hieronder. U kunt potentiële klanten op deze informatie (laten) wijzen.
 • Maatschappelijke activiteiten:
  Er zijn talloze manieren om contacten te leggen op uiteenlopend gebied zoals lidmaatschappen en bestuursfuncties in verenigingen of maatschappelijke organisaties.
 • Nieuwsbrieven (mailings):
  U verstrekt periodieke informatie aan klanten en geïnteresseerden over uw organisatie, ontwikkelingen daarin, uw dienstverlening daarin, en uitgevoerde projecten, etc. Ze zijn naar hun aard vaak vrij algemeen.
 • Beurzen:
  Op vakbeurzen presenteert uw organisatie zich, met als doel bestaande en nieuwe relaties te ontmoeten.
 • Brochures, project- en product beschrijvingen (traditioneel of elektronisch):
  Ze verschaffen informatie over uw organisatie, uw dienstverlening en expertise.
 • Direct mail:
  Direct mail heeft het grootste effect bij specifieke informatie, bijvoorbeeld een artikel of onderzoeksrapport, gericht op een beperkte doelgroep die naar aanleiding daarvan kan worden benaderd.
 • Adverteren en sponsoring van evenementen:
  Dit kan een bijdrage leveren aan naamsbekendheid. Het zal weinig direct zichtbare resultaten opleveren.
 • Zoekmachine optimalisatie:
  Door uw website te optimaliseren zodat u een hogere ranking op Google kan behalen komen er meer bezoekers op de website.

Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000