Zeven-S model

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Dit managementmodel beschrijft de 7 belangrijke aspecten van een organisatie. Met dit model kan aangegeven worden in hoeverre de onderneming in zijn balans is en hoe hoog de effectiviteit is.

De zeven S’en staan voor:

Zeven-S model

  • Shared values (significante waarden); dit staat voor de bedrijfscultuur, bedrijfsopvattingen kortom de identiteit van onderneming.
  • Strategie; dit komt neer op de voorgenomen acties en de doelstellingen die de onderneming heeft. Dit komt in feite neer op de visie en de missie.
  • Structuur; dit gaat over de verdeling van de taken binnen de onderneming, de hiërarchie, aanstelling van verantwoordelijken e.d.
  • Systemen; omvat alle werkwijzen, procedures en voorschriften waaraan de onderneming zich moet houden bij het uitvoeren van haar processen.
  • Stijl (managementstijl); het gaat hier vooral over de manier waarop managers en andere leidinggevende het beleid handhaven. Het gaat bij dit punt ook over hoe men met elkaar omgaat.
  • Staf (Staf); dit gaat over punten als motivatie en afwezigheid bij het personeel. Hoe moet het personeel gerekruteerd, beloond, en behouden worden. Dit soort dingen horen bij het aspect “Staff”.
  • Skills (Sleutelvaardigheden); wat doet de onderneming schitteren, waar is de onderneming echt goed in. Hier gaat het om de belangrijkste competenties van de onderneming.

Het model onderscheidt ‘harde’ en ‘zachte’ gemeenschappelijke waarden. De waarden ‘staff’, ‘strategie’, ‘structuur’ en ‘systemen’ zijn op korte termijn bij te stellen.

Als alle waarden zijn vastgesteld kan het model uitkomst bieden bij het managen. Na het maken en uitvoeren van een nieuwe managementstrategie zijn deze waarden waarschijnlijk veranderd. Er kan dan vergeleken worden en men kan concluderen of de waarden positief of negatief zijn ontwikkeld. Als de ontwikkeling negatief is kunnen de zogenaamde zachte waarden meteen aangescherpt worden.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.000,30.000