Visie, missie, doelen en strategie

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Wat, wie, hoe, wil je je doelgroep bereiken. De doelen die je wilt bereiken worden afgeleid van je missie en visie. Van hier uit ga je een strategie bedenken om deze tot een goed eind te brengen.

Visie, missie, doelen en strategie

Visie, missie, doelen en strategie

Missie
Doormiddel van je missie geef je aan wie je bent wat je doet en wat je wil bereiken met je onderneming. Je imago wordt dan ook sterk door je missie bepaald. Aan de hand van de volgende vragen kun je een missie formuleren:

 • Waarom heb ik deze organisatie opgericht?
 • Wie zijn wij? (Denk aan welke identiteit je de onderneming wil geven.)
 • Wat doen wij en wat willen wij bereiken?
 • Wie is onze doelgroep?
 • Wat zijn onze normen en waarden?
 • Wat is ons product/dienst en welke toegevoegde waarde heeft dit voor onze doelgroep?

In een missie zien wij het/de volgende onderwerp(en) terug:

 • 1. Werkterrein
 • 2. Bestaansrecht
 • 3. Betekenis voor aandeelhouders
 • 4. Normen, waarden en overtuigingen
 • 5. Intenties, ambities

In de mission statement (beknopte beschrijving van je missie), komen deze niet allemaal terug. Deze vindt een plaats in de volledige missiebeschrijving.

Kernwaarden:
Ook het gedrag van medewerkers speelt een belangrijke rol om uiteindelijk de visie te behalen. De basis hiervan zijn de kernwaarden welke je opstelt. Dit zijn belangrijke ‘eigenschappen’ welke het bedrijf belangrijk vindt. De kunst is om dit ook te verwerken in je missie. Kernwaarden worden ook wel gedragingen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Wederzijdse respect
 • Betrokken
 • Liefdevol
 • Verantwoord ondernemen

Door deze facetten mee te nemen, ontstaat er ook een soort ‘gedragscode’ voor medewerkers.

Visie
De visie geeft voor een onderneming aan hoe zij kijkt naar de toekomst en doelen op langere termijn. Om een visie voor je onderneming te formuleren is het dan ook makkelijk om deze vragen te stellen:

 • Hoe kijken wij naar de toekomst?
 • Welke ambities hebben wij op langere termijn?

Doelen
Je hebt nu een missie en een visie. Vanuit deze kun je doelen gaan stellen voor zowel korte als langere termijn. Om goede doelen te stellen moet je ze SMART maken. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Bij het opstellen van deze doelen kun je de volgende vragen in acht nemen:

 • Wanneer heeft onze onderneming succes geboekt?
 • Wat maakt onze onderneming uniek?
 • Welke factoren zijn voor onze onderneming doorslaggevend voor het hebben van succes?
 • Welke factoren in de visie zijn van belang voor het voortbestaan van onze organisatie?

Doelstellingen

Door gebruik te maken van de SMART-regels krijg je direct een overzicht waaraan je kunt zien of je doel meetbaar is. Deze mate is terug te vinden in doelstelling.

Bij het formuleren van een doelstelling, kun je gebruik maken van de volgende vragen:

 • Welke meetbare resultaten wens je te bereiken?
 • Binnen welke termijn wil je deze resultaten bereiken?
 • Volgens welke schaal worden deze resultaten gemeten?
 • Welk meetinstrument gaan wij hiervoor gebruiken?
 • Middels welke frequentie gaan we die meten?

Er kan op verschillende manieren gemeten worden, het kan ook voorkomen dat een doelstelling niet direct meetbaar is op kosten of omzet. Zo kun je cijfers benoemen bij de antwoorden om deze alsnog meetbaar te maken.

Strategie
De feitelijk uit te voeren acties die worden ingepland om een doel en/of doelstellingen te bereiken.
Middels deze strategie, kun je dit proces vergemakkelijken door het maken van een planning. Hierin kan je de acties beschrijven die je gaat uitvoeren die hiervoor nodig zijn. De volgende vragen kunnen helpen bij het formuleren van een strategie:

 • Wat is ons sterke punt?
 • Hoe wensen wij onze resultaten te bereiken?
 • Op welke manieren is het mogelijke onze doelen te realiseren?
 • Welke maatregelen dienen wij te nemen?
 • Op welke manier, willen wij naar de mensen toe communiceren?
 • Hoe zorgen we ervoor, dat wij voortdurend leren?

Deze strategieën kunnen tevens worden gebruikt in diverse plannen, o.a. marketingplan, communicatieplan etc.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000