SWOT-analyse

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Een SWOT-analyse wordt gebruikt om de sterkte punten (strenghts), zwakke punten (weaknesses), kansen (opportunities) en bedreigingen (threats) te analyseren. Het bestaat uit interne factoren (sterke en zwakke punten) en externe factoren (kansen en bedreigingen). Externe factoren kunnen niet beïnvloed worden door een bedrijf, interne factoren wel. Het is belangrijk voor een onderneming om te weten of de strategie nog overeenkomt met de ontwikkelingen in de markt. Daarvoor is er dus een intern onderzoek (sterke en zwakke punten) en een extern onderzoek (kansen en bedreigingen) vereist.

SWOT

Als eerste moet er bepaald worden of er voor een onderneming wel genoeg mogelijkheden zijn in de markt om zaken te doen. Dit is de externe analyse. Wanneer dit niet het geval is, is het ook niet nodig om een interne analyse uit te voeren met betrekking tot dit deel van de markt. Blijkt dat er wel kansen in de markt zijn, dan wordt er verder gegaan met het onderzoeken van de sterke en zwakke punten van de onderneming.

Sterke punten
Hier wordt gekeken waar de onderneming goed in is maar het is belangrijk dat dit alleen om interne factoren gaat. Dit kan bijvoorbeeld goed personeel of snelle productie zijn. Zodra het met de markt te maken heeft gaat het om externe factoren.

Zwakke punten
Net zoals de sterke punten zijn de zwakke punten ook altijd interne zaken van het bedrijf. Dit kunnen dingen zijn als: slecht marktinzicht, slechte communicatie, weinig productiecapaciteit etc.

Kansen
Waar liggen voor de onderneming mogelijkheden en van welke kansen kan het bedrijf gebruik van maken? De kansen die ontstaan kunnen voortkomen uit bijvoorbeeld een grotere afname van producten of het dalend aantal concurrenten.

Bedreigingen
Bedreigingen hebben te maken met omgevingsvariabelen die van negatieve invloed kunnen zijn op een onderneming. Dit kan zijn nieuwe regelgeving van de overheid of als de afnemer hogere eisen gaat stellen aan een product.

Om de interne en externe factoren van een onderneming te bepalen zijn er verschillende onderzoeken van belang.

Intern onderzoek

 • Eigen organisatie
 • Waardeketenanalyse
 • Financiën

Extern onderzoek

 • Bedrijfstak
 • Afnemers
 • Levering
 • Concurrentie
 • Distributie

Vervolgens moet er van alle begrippen die bij de vier onderdelen van de SWOT-analyse naar voor zijn gekomen een selectie gemaakt worden. Als richtlijn wordt er vanuit gegaan dat uiteindelijk vier à vijf begrippen per onderdeel overblijven om in de analyse opgenomen te worden.

De derde stap is het inventariseren van de overgebleven begrippen en deze een prioriteit toe te kennen. Dit wordt per onderdeel van de SWOT gedaan. Als dit gebeurd is kan de onderneming een strategie vaststellen. De opties zijn:

Groeien
Als de sterke punten en de kansen die er momenteel zijn allebei goed zijn, dan kan de onderneming voor uitbreiding kiezen. Het bedrijf gebruikt de kernwaarden om de kansen te benutten.

Terugtrekken
Wanneer de zwakke punten en bedreiging de overhand hebben, dan is het niet realistisch dat een bedrijf nog lang winstgevend zal blijven. Het is van belang voor de onderneming om een afweging te maken om zich uit bepaalde delen van de markt terug te trekken en te investeren in delen van de markt waar de sterke punten van toepassing zijn.

Verdedigen
Dit is vooral van toepassing als externe factoren grote invloed hebben op de onderneming. Als de concurrentie de prijzen verlaagt, dan moet daar reactie op komen. Geen actie ondernemen betekent hoogstwaarschijnlijk daling van de omzet en winst.

Versterken
Nadat de zwakke punten in kaart zijn gebracht is het mogelijk om deze te versterken zodat er geen kansen onbenut blijven in de markt. Het kan zijn dat wanneer een onderneming haar zwakke punten niet versterkt er ook geen mogelijkheid is de kans aan te pakken.

De SWOT-analyse is vooral van toepassing op de middellange en lange strategie.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000