Six Sigma

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Met Six Sigma wordt een kwaliteitsbenadering managementmodel bedoeld. Met het model kan op operationeel niveau het beleid gecontroleerd worden. Letterlijk betekent Six Sigma ‘foutenmaat’. Het aantal sigma geeft ook aan in hoeverre het productieproces geperfectioneerd is. Het model kent zes niveaus:

Sigma niveau
Percentage goede producten
Percentage slechten producten
DPMO
1
30,9%
69,1%
691.462
2
69,1%
30,9%
308.538
3
93,3%
6,7%
66.807
4
99,38%
0,62%
6.210
5
99,977%
0,023%
233
6
99,9997%
0,00034%
3,4

De afwijkingen in het productieproces worden “defects” genoemd, zodoende staat DPMO voor “Defects Per Million Opportunities”. Het is nu bekend hoe deze waarden liggen en wat ze vertegenwoordigen maar het model voorziet ook in een stappenplan om een zo hoog mogelijk sigma niveau te halen. Het stappenplan heet DMAIC, dit is een acroniem voor Define-Measure-Analyze-Improve-Control.

 • 1. Define;
  Voordat er gemeten kan worden dient het probleem te worden beschreven. Verder moet het onderzoeksgebied vastgesteld worden en moet er een groep medewerkers geselecteerd worden die het productieproces beschrijvingen en zo ook de verbeteringen voorstellen.
 • 2. Measure;

  In deze stap worden de metingen verricht. Ook worden hier voorbereidingen getroffen voor de analyse.

 • 3. Analyze;

  Na het documenteren en controleren van de verkregen gegevens kan er gekeken worden naar de processen die hun doelstelling niet halen. Deze activiteiten worden geïdentificeerd om vervolgens nader te worden bekeken in de “Improve-fase”.

 • 4. Improve;

  Per activiteit wordt gekeken naar de mogelijkheid om deze te verbeteren.

 • 5. Control;

  In deze laatste stap worden de verbeteringen uitgevoerd op de werkvloer. Ook wordt een systeem opgestart dat de verbeteringen moet handhaven en verbeteren.

De resultaten die een onderneming boekt met dit model kunnen velerlei zijn. Voorbeelden zijn het verhogen van de productiviteit, minder “defects”, daling van de kosten, etc.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000