SIVA

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Het SIVA model is geïntroduceerd als de opvolging van de vier P’s. De afkorting SIVA staat voor; Solution, Information, Value en Access. Waar de vier P’s een strategie bepalen vanuit het product, denkt het SIVA model meer vanuit de klant.

Solution
Het is het idee om klantgerichter te werken zodat de klant zich beter begrepen voelt. Als bedrijf is het de bedoeling dat er oplossingen aangeboden worden aan de klant in plaats van bijvoorbeeld producteigenschappen. Dus niet: “de machine heeft een capaciteit van 1000 producten per uur” maar “dankzij deze machine zal de productie efficiënter verlopen en de kosten verlagen”. Een klant heeft vaak een probleem of dilemma en zoekt een oplossing. Als een onderneming klantgericht denkt dan is het toegankelijker voor de klant.

Information
Tegenwoordig is de markt doorzichtiger geworden voor klanten, onder andere door de rol die het internet speelt. Heel vaak hebben klanten zich al goed ingelezen in de beschikbare informatie over het product of dienst. Maar ook hebben ze over de concurrenten meer informatie. Voor de onderneming is het steeds meer van belang dat ze duidelijke informatie verstrekt aan de klant. Als de sterke kanten van het bedrijf onderbouwd kunnen worden met feitelijke gegevens, dan is een klant eerder tot acceptatie bereid.

Value
Uiteindelijk gaat het niet om de prijs van het product dat aangeboden wordt, maar in hoeverre het de klant wat oplevert. Een hoge investering is niet erg als er daarna een veelvoud van terugverdiend kan worden. Voor de meeste bedrijven gaat het dan ook om de kosten tijdens de hele levenscyclus van het product. Het zogenaamde Total Cost of Ownership. Dit zijn dus alle kosten van het product inclusief onderhoud, reparatie etc. In plaats om aanvankelijk over de prijs van het product te praten, is het veel beter om over de waarde van een product voor de betreffende klant te hebben.

Access
De fysieke vestigingsplek van een bedrijf is minder belangrijk geworden. Nu is het voor de klant van belang dat de ondersteuning en dienstverlening toegankelijk is. Hoe is dus de kwaliteit van de service van de onderneming en is de informatie wat klanten graag willen hebben voorhanden? Via internet kan een klant ook leveranciers of partners raadplegen mocht er bepaalde informatie niet direct beschikbaar zijn.

SIVA

SIVA-model

Het resultaat is dat er op een andere manier naar de markt gekeken wordt en deze op een klantgerichte manier bewerkt wordt. Het SIVA model doet langzamerhand de vier P’s vergeten. Het lijkt dan ook noodzakelijk om af te stappen van de vier P’s en door te gaan met het SIVA model.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.000,30.000