Segmentering

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Een onderneming moet haar afnemers segmenteren om de doelgroepen vervolgens ieder op een eigen manier te kunnen bewerken. Voorwaarden voor het segmenteren zijn dat er voldoende afnemers zijn met dezelfde behoefte, als dit niet het geval is moet de onderneming elke afnemer afzonderlijk benaderen.

Om te komen tot een goede segmentering gebruiken we de volgende stappen:

Segmentering

 • Selecteren van de markt
  Een onderneming moet de markt selecteren waar zij in verkoopt. In principe zou de hele wereld tot de markt kunnen horen maar het is erg onwaarschijnlijk dat iedereen bij de onderneming koopt. Bij het selecteren van de markt moet de onderneming vooral rekening houden met de afnemers, de missie en de visie van de onderneming.
 • Behoefteverzameling
  Bij de geselecteerde markt moet er nu een onderzoek gedaan worden naar de behoeften van de afnemers. De afnemers kunnen aan de hand van behoeften gesegmenteerd worden.
 • Voorlopige segmenten
  Aan de hand van de behoefteverzameling heeft er een eerste segmentatie plaatsgevonden.
 • Schrappen van gelijke elementen
  Als alle geselecteerde afnemers één gelijke behoefte hebben kan dit niet gebruikt worden als segmentatie. Omdat de behoefte voor iedereen gelijk is kunnen we dit beter als een gebruik beschouwen en niet opnemen in onze segmentatie.
 • Definitieve segmenten
  Omdat alle gelijke kenmerken qua behoeften eruit gefilterd zijn blijven de definitieve segmenten over. Als er nu segmenten over zijn die bijna dezelfde behoefte hebben kunnen deze worden samengevoegd tot één segment.
 • Aanvullende gegevens
  De definitieve segmenten kunnen nog aangevuld worden met ontbrekende gegevens. Ontbrekende gegevens kunnen bestaan uit bijvoorbeeld geografische kenmerken, demografische kenmerken en sociografische kenmerken.
 • Kwantificering
  Om uiteindelijk de meest aantrekkelijke doelgroep te selecteren moeten de segmenten aangevuld worden met kwantificeerbare gegevens. Dit kunnen gegevens zijn als productdifferentiatie, fase van productcyclus, en de omvang en groei van het segment. Als de segmenten zijn aangevuld met deze gegevens is het voor de onderneming mogelijk om de meest aantrekkelijke doelgroep te selecteren.

Het model heeft nu een aantal segmenten geselecteerd waarop de onderneming zich in de toekomst kan gaan richten. Het is nu mogelijk om ieder segment met een eigen wijze uit de marketingmix te bewerken.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000