Productlevenscyclus

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

De productlevenscyclus geeft de levensloop weer van een product. Zodra een product op de markt komt ondergaat deze een aantal fasen. Ieder product zal deze fasen doorlopen. Aan de hand van de fase waarin een product verkeert worden besluiten genomen met betrekking op de productontwikkelingsstrategie. Omdat een product al geld kost vanaf het moment dat deze bedacht wordt, dus nog voor dat het op de markt komt, moet er op tijd besloten worden om een product te annuleren mocht deze niet geschikt zijn voor de markt. De volgende fasen komen aan de orde:

Productlevenscyclus

Productlevenscyclus

Introductiefase
In deze fase komt het product op de markt. Op dit moment is er nog niet veel vraag vanuit de afnemerszijde. De eerste afnemers die benaderd zullen worden zijn de early adopters, dit zijn de personen die als eerste het product willen hebben. Het product is nog relatief duur. Ook is er niet of nauwelijks concurrentie. De onderneming zal niet of nauwelijks winst maken in deze fase, omdat er in de aanloop van de introductie van het product kosten gemaakt zijn die terugverdiend moeten worden. Het voornaamste doel van deze fase is marktaandeel verkrijgen.

Groeifase
Het product slaat aan in de markt en er is nu veel vraag naar. Er is nu een snelgroeiende markt maar de prijs is nog niet echt gedaald. In deze fase wordt ook de distributie verhoogd. De groep waar nu op gericht wordt is de early majority, dit zijn de volgers.

Er ontstaat een keuze voor de onderneming of ze voor een hoge winst gaat of een groot marktaandeel. Bij een hogere productie zullen de kosten per product dalen en dus de winst stijgen. Zodra de prijs lager wordt gemaakt zal het marktaandeel stijgen omdat het product toegankelijker wordt voor de groep die prijsbewust kopen. Reactie van de concurrentie is duidelijk te zien in vergelijkbare producten die op de markt komen. Voor de onderneming is het van belang om hier merktrouw op te bouwen.

Stabilisatiefase
De markt groeit vanaf deze fase niet meer en er is ondertussen veel concurrentie. Het marktaandeel dat verkregen is moet door de onderneming vast gehouden worden. Door deze concurrentie is de prijs ook drastisch gedaald. Zo veel zelfs dat sommige aanbieders de markt verlaten omdat het niet meer rendabel voor ze is.
Om niet ‘stil’ te vallen moet er op dit moment al gedacht worden over toekomstige ontwikkelingen en aanpassingen van het product anders daalt de omzet in een later stadium flink.

Neergang
Door een aantal factoren zoals nieuwe ontwikkelingen, meer concurrentie of dat de markt niet meer zoveel producten afneemt als eerder, wordt het steeds lastiger om winst te blijven maken. In de laatste fase daalt de omzet dus erg snel, dit is de voornaamste reden voor de meeste aanbieders om de markt te verlaten. Eigenlijk is het een teken dat het einde van het product er aan zit te komen. De onderneming kiest ervoor om niet meer in het product te investeren maar er zoveel mogelijk opbrengsten uit te halen. Er wordt al gedacht wanneer het product uit de markt gehaald gaat worden.

De productlevenscyclus geeft een inzicht in de afzetprognose van een product of dienst. Deze kan als richtlijn aangehouden worden om duidelijk aan te geven wanneer de onderneming met nieuwe ontwikkelingen moet komen van het product of dienst. De nieuwe producten of diensten beginnen dan weer een nieuwe productlevenscyclus. Het is moeilijk prognoses te maken als een product of dienst een langere cyclus heeft en het langer op de markt blijft. Vaak is het lastig te bepalen in welke fase een product of dienst zit. Als dit niet duidelijk is, dan is het gebruik van het model niet nuttig.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.000,30.000