Positionering

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Positionering is het vast stellen van een positie die uw bedrijf, product of dienst dient in te nemen op de markt ten opzichte van hun concurrentie. Deze positionering zorgt ervoor dat u zich onderscheid van de concurrentie op de oppererende markt. Dit door uw werkelijke toegevoegde waarde naar de markt op een manier te brengen die uw doelgroep aanspreekt. Hierdoor wordt uw marktpositie versterkt.

Positionering is te verdelen in drie niveaus:

 • 1. Ondernemingsniveau
 • 2. Productgroepniveau
 • 3. Productniveau

Stappenplan
Om een goede positionering te krijgen dien je dit stappenplan te volgen:

Stappenplan positionering

Stappenplan positionering

1. Bepaal de positioneringkenmerken:
Bij het positioneren is het belangrijk om rekening te houden met een aantal kenmerken. Deze kenmerken behoren op de doelgroep aan te sluiten. De onderstaande tabel heeft deze kenmerken opgeplist per onderzoeker.

Rokeach
- Eindwaarden
- Persoonlijkheidskenmerken
Maslov
- Behoeftepiramide
Kotler
- marktinstrumenten
Aaker
- merk persoonlijkheidseigenschappen

2. Inventariseer de behoeften van de afnemers en eigen sterkten en zwakten
Doormiddel van de positioneringskenmerken, wordt bij de doelgroep gekeken hoe de eigen onderneming hierop scoort, hoe de concurrentie scoort en wat mogelijk de beste aanbieding zou kunnen zijn. Vervolgens worden de sterkten en zwakten van de onderneming in kaart gebracht op intern en extern niveau. Dit kan doormiddel van een SWOT- analyse. De resultaten uit de SWOT-analyse kunnen in een positioneringmatrix uitgebeeld worden.

3. Bepaal de verbeterpunten
Vanuit de verworven gegevens kan bepaald worden op welke gebieden de organisatie verbeterpunten moet aanbrengen. Vanuit de uit de SWOT-analyse gemaakte confrontatie matrix kunnen verbeterpunten gehaald worden. De sterke punten die uw onderneming onderscheid van de concurrent worden ook wel unique selling points genoemd. De punten waarop het meeste concurrentie voordeel gehaald word, zijn:

 • Prijs
 • Service
 • Klachtenmanagement
 • Accountmanagement
 • Kwaliteit

4. Positie kiezen
De onderneming heeft 4 mogelijke positioneringstrategieën om uit te kiezen, deze zijn:

 • Informationele positionering:<!–
  Bij informationele positionering worden de voordelen van het gebruik van een merk verbonden aan de functionele eigenschappen van het product. Dit wordt veel gebruikt bij nieuwe producten en producten die een probleem-oplosbaar karakter hebben.li>

   

 • Transformationele positionering:
  Deze positionering wordt ook wel imago- of levensstijlpositionering genoemd. De waarden van het merk worden gekoppeld met de waarden of levensstijl van de consument.
 • Tweezijdige positionering:
  Waar de functionele producteigenschappen zowel met productvoordelen en met de waarden aan de consument worden verbonden. Dit is informationeel en transformationeel tegelijkertijd. Een tweezijdige positionering is sterk, aangezien ze de gehele doel-middelketen van de betekenisstructuur gebruikt.
 • Uitvoeringspositionering:
  Ook wel de executiepositionering genoemd. Hierbij gaat het erom om vanuit de executie of uitvoering van de campagne te werken. Dit wordt vaak gekozen in sterk concurrerende markten, waarin merken niet of nauwelijks van elkaar verschillen.

 

5. Marketinginstrumenten afstemmen op gekozen positionering
De ondernemer zal als laatste stap zijn marketinginstrumenten moeten afstellen op de door hem gekozen positionering. Doormiddel hiervan ontstaat er een op uw onderneming afgestelde strategie.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2022 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.500,35.000