Positionering

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Positionering is het vast stellen van een positie die uw bedrijf, product of dienst dient in te nemen op de markt ten opzichte van hun concurrentie. Deze positionering zorgt ervoor dat u zich onderscheid van de concurrentie op de oppererende markt. Dit door uw werkelijke toegevoegde waarde naar de markt op een manier te brengen die uw doelgroep aanspreekt. Hierdoor wordt uw marktpositie versterkt.

Positionering is te verdelen in drie niveaus:

 • 1. Ondernemingsniveau
 • 2. Productgroepniveau
 • 3. Productniveau

Stappenplan
Om een goede positionering te krijgen dien je dit stappenplan te volgen:

Stappenplan positionering

Stappenplan positionering

1. Bepaal de positioneringkenmerken:
Bij het positioneren is het belangrijk om rekening te houden met een aantal kenmerken. Deze kenmerken behoren op de doelgroep aan te sluiten. De onderstaande tabel heeft deze kenmerken opgeplist per onderzoeker.

Rokeach
- Eindwaarden
- Persoonlijkheidskenmerken
Maslov
- Behoeftepiramide
Kotler
- marktinstrumenten
Aaker
- merk persoonlijkheidseigenschappen

2. Inventariseer de behoeften van de afnemers en eigen sterkten en zwakten
Doormiddel van de positioneringskenmerken, wordt bij de doelgroep gekeken hoe de eigen onderneming hierop scoort, hoe de concurrentie scoort en wat mogelijk de beste aanbieding zou kunnen zijn. Vervolgens worden de sterkten en zwakten van de onderneming in kaart gebracht op intern en extern niveau. Dit kan doormiddel van een SWOT- analyse. De resultaten uit de SWOT-analyse kunnen in een positioneringmatrix uitgebeeld worden.

3. Bepaal de verbeterpunten
Vanuit de verworven gegevens kan bepaald worden op welke gebieden de organisatie verbeterpunten moet aanbrengen. Vanuit de uit de SWOT-analyse gemaakte confrontatie matrix kunnen verbeterpunten gehaald worden. De sterke punten die uw onderneming onderscheid van de concurrent worden ook wel unique selling points genoemd. De punten waarop het meeste concurrentie voordeel gehaald word, zijn:

 • Prijs
 • Service
 • Klachtenmanagement
 • Accountmanagement
 • Kwaliteit

Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000