Organogram

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Een organogram is een organisatieschema dat de bedrijfsstructuur zodanig weergeeft dat het meteen duidelijk is hoe de organisatie van het bedrijf in elkaar zit. Hoe simpeler de tabel is opgemaakt, hoe makkelijker deze te begrijpen is. Als je direct kan zien wie er verantwoordelijk is voor een bepaalde activiteit of taak, dan is het eenvoudig om personen aan te wijzen die er op toe moeten zien dat alles correct uitgevoerd wordt.

Organogram

Organogram

Er zijn een aantal verschillende soorten structuren:

Lijnorganisatie
Hier gaat het van boven naar beneden. De directeur of baas staat helemaal bovenaan. Dan vertakt het schema zich naar beneden zodat de verhoudingen duidelijk zichtbaar worden tussen de werknemers. Dit komt het meeste voor bij kleine ondernemingen.

Lijn-staforganisatie
Als een onderneming gespecialiseerd is in een bepaald gebied of gebieden, dan worden hier mensen op gezet om dit verder uit te breiden. Deze personen worden de stafmedewerkers. Zij worden geacht advies te geven aan het bestuur waarna de manager weloverwogen beslissingen kan maken.

Matrixorganisatie
Een matrixorganisatie is een structuur waarbij werknemers van aparte afdelingen bij elkaar geplaatst worden in één project. De werknemers blijven formeel gezien wel op hun eigen afdeling werken en de lijnmanager ziet toe dat de werkzaamheden van goede kwaliteit blijven. Zodra medewerkers op een project geplaatst worden, moeten ze zich verantwoorden aan de projectmanager. Omdat er op dat moment twee bazen voor die medewerkers zijn, (want ze blijven ook nog gewoon werkzaam op hun eigen afdeling) kan het voorkomen dat er verschillende doelstellingen zijn bepaald. En dus is het voor de werknemers een uitdaging om hiermee om te gaan. Als een onderwerp over meerdere afdelingen verloopt en niet over één afdeling, dan ontstaat deze vorm.

Netwerkorganisatie
Deze vorm komt steeds vaker voor, voornamelijk bij bedrijven die het kennis verkrijgen en delen als belangrijkste bezigheid hebben. In de organisatie zitten individuen die door middel van het delen van kennis een netwerk onderhouden. De samenwerking is op vertrouwensbasis gebaseerd, kleine bedrijfjes die samen aan een uitgebreid project werken, bv de aannemerij. Wanneer er bepaalde kennis nodig is bij iemand die onderdeel is van het netwerk, dan wordt er eerst binnen het netwerk gekeken waar die kennis verkregen kan worden. Mocht het netwerk geen uitkomst bieden dan is er altijd de mogelijkheid om buiten het netwerk te kijken. Op deze manier kan het netwerk ook weer vergroot worden.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.000,30.000