Organisatiebesturing

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Binnen een organisatie vindt overal onderling overleg en aansturing plaats, dit om een goed verloop van het primaire doel te waarborgen. Deze aansturing en overleg vindt plaats op 3 verscheidene niveaus. (Sowieso bij ieder bedrijf vanaf 50 medewerkers.)Deze niveaus zijn:

  • Strategisch (top management)
  • Tactisch (middenmanagement)
  • Operationeel niveau (Arbeiders)

Organisatiebesturing

Organisatiebesturing

1. Missie en Visie:
Het topmanagement (raad van bestuur), houdt zich voornamelijk bezig met het plannen op langere termijn. Met andere woorden in termijnen van 3 tot 5 jaar. De raad van bestuur bepaalt het beleid van de onderneming, deze wordt geformuleerd in de missie en visie. Dit word ook wel het strategisch management genoemd, samen met het management wordt de visie vertaald naar een missie.

2. Doelen en doelstellingen:
Het middenmanagement formuleert vanuit deze missie, doelen die SMART zijn. Door op deze manier te werken kan de onderneming op tijd bijsturen en achteraf kijken of alle maatregelen zijn genomen om het doel te behalen. Een doel kan behaald worden door middel van het gebruiken van doelstellingen.

Zo kun je twee doelstellingen gebruiken om één groter doel te halen.
Bijvoorbeeld:

  • Doel: Het behalen van een hogere winst.
  • Doelstelling 1: Lagere kosten.
  • Doelstelling 2: Grotere afzetmarkt.

Het management team bekijkt deze ontwikkelingen in een periode van 1 tot 3 jaar. Tevens bieden ze het personeel de faciliteiten om dit richtpunt te realiseren.

3. Strategie:
Doormiddel van de strategie wordt er aangegeven hoe deze doelen op operationeel niveau worden uitgevoerd. De planning bedraagt hoogstens 1 jaar. Op dit niveau worden de activiteiten van de onderneming uitgevoerd en alle bouwstenen gebruikt. (Resultaten, mensen, middelen, structuur, cultuur en ketens.) Alhoewel er 1 jaar vooruit gepland word, worden er op dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse basis ook planningen gemaakt.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.000,30.000