Kosten-Baten analyse

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Bij de kosten / batenanalyse wordt er een afweging gemaakt tussen de kosten en de te verwachten baten. Hierna wordt bepaald wat de voordeligste oplossing is. Er kan bijvoorbeeld een vergelijking gemaakt worden tussen de kosten voor de productie en distributie van een product en de verwachte opbrengsten van dat product. Zodoende dat de productiemanager de voordeligste oplossing kan bepalen. Of het product dan in het assortiment wordt opgenomen hangt van dat besluit af.

Kosten/Baten

Het “Return On Investment” (ROI) principe is een belangrijke factor als het gaat om de beslissing of het project uitgevoerd zal worden. Als de baten hoger zijn dan de kosten dan is het ROI van toepassing. Aangezien de baten bepaald worden door middel van de verwachte afzet, zal deze gebaseerd zijn op een extern onderzoek.

De kosten / batenanalyse doorloopt de volgende stappen:

  • De kosten bepalen, denk hierbij aan loonuren, distributie, machines etc.
  • De baten bepalen, gebaseerd op alle voordelen zoals: omzet, kwaliteit, service, productiviteit etc.
  • De ROI bepalen, de formule luidt: terugverdientijd = investering / jaarlijkse cashflow

Het belangrijkste van de kosten / batenanalyse is dat de directie met de uitkomsten van de analyse een onderbouwde keuze kan maken over het wel of niet uitvoeren van een project. Daarbij wordt gekeken naar het financiële resultaat.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.000,30.000