Groeimodel Ansoff

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Als het goed gaat met de economie wordt er veel beroep gedaan op het groeimodel van Ansoff. De consumenten zijn bereid meer uit te geven waardoor de productie van de bedrijven zal toenemen. Door de economische groei moet de onderneming ook groeien en daarvoor zijn een aantal groeistrategieën mogelijk. Het model van Ansoff geeft vier groeistrategieën weer: Marktpenetratie, Marktontwikkeling, Productontwikkeling en Diversificatie. Deze strategieën zijn op twee dimensies gebaseerd namelijk markt en product.

Groeimodel Ansoff

Groeimodel Ansoff

Het doel van de groeistrategieën is het genereren van meer omzet en winst voor de onderneming. Dit kan dus op de volgende manieren:

1) Marktpenetratie: afzet van huidige producten op bestaande markten verhogen.
2) Marktontwikkeling: bestaande producten op nieuwe markten aanbieden die nog niet bediend worden.
3) Productontwikkeling: nieuwe producten/diensten ontwikkelen en deze afzetten op de bestaande markten.
4) Diversificatie: nieuwe producten/diensten aanbieden op markten die nog niet door het bedrijf bediend wordt.

Voordat het model toegepast wordt, is het van belang om te weten of de onderneming een productgericht of juist een marktgericht bedrijf is. Bij productgerichte ondernemingen worden producten gemaakt en daarbij een bijbehorende markt gezocht. Is dit het geval dan zal het bedrijf dus op het gebied van de markt kunnen groeien, marktontwikkeling of marktpenetratie. Bij marktgerichte ondernemingen wordt een markt bediend en daar worden producten/diensten bij gemaakt die door de markt gevraagd worden. Dit is productontwikkeling. Als de concurrentie snel kan reageren op de markt dan is diversificatie een optie. Het is wel zo dat diversificatie de meeste risico’s met zich meebrengt omdat de onderneming met nieuwe producten op nieuwe markten opereert.

1) Marktpenetratie:
Marktpenetratie wordt gekozen als er voor een onderneming schaalvoordelen te behalen zijn. Deze mogelijkheden moeten dan wel door de markt mogelijk gemaakt worden. De reactie van de concurrentie op deze ontwikkeling kan een risico zijn met als eventueel gevolg een zogenaamde prijzenoorlog.

2) Marktontwikkeling:
Bij marktontwikkeling wordt er geprobeerd met bestaande producten nieuwe markten te bereiken. Deze strategie wordt gekozen als er niet of nauwelijks groeimogelijkheden op de huidige markt zijn. Het gevaar is dat het bedrijf zich op onbekende markten gaat richten. Daarom is het belangrijk eerst genoeg kennis op te doen van de nieuwe markten.

3) Productontwikkeling:
De onderneming biedt op haar bestaande markt nieuwe producten aan. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn door de technologische ontwikkelingen die snel op elkaar volgen. Het kan daarom ook zijn dat een bedrijf snel een nieuwe product op de markt wil brengen om zo concurrentie voor te blijven met het risico dat er nog (kleine) fouten in het product zitten.

4) Diversificatie:
Hoewel deze strategie niet vaak gekozen wordt, wordt dit toegepast om risico’s te spreiden. Er kunnen andere producten of diensten op nieuwe markten aangeboden worden om tegenvallende resultaten in de huidige markt te compenseren. Maar juist diversificatie brengt grote risico’s met zich mee, nieuwe markt en een nieuwe product. Dus moet de onderneming een goed management hebben om op de juiste wijze de nieuwe ontwikkelingen te ondergaan, zowel op product- als op marktniveau.

Met het Ansoff-model kan een onderneming een groeistrategie vaststellen. Diversificatie is voor de meeste ondernemingen een te groot risico. Markpenetratie is de meest toegepaste strategie en ook de minst risicovolle. Ondernemingen die veel aandacht besteden aan de ontwikkeling van producten dan ligt productontwikkeling voor de hand en ondernemingen met een goede marketingafdeling kunnen zich toeleggen op marktontwikkeling.

Het model is goed om een strategie te bepalen maar uiteindelijk geeft het geen informatie op welke manier deze strategie het beste toegepast kan worden.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.000,30.000