Global Sourcing

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Iedere onderneming werkt wel eens met outsourcing, dit is een veel gebruikte mogelijkheid om delen van het bedrijfsproces af te staan. Door de grote mobiliteit en het gebruik van internet, wordt deze outsourcing wereldwijd. Deze global sourcing is niet altijd succesvol. Een gestructureerde aanpak en zorgvuldige voorbereiding kan de kans op succes echter substantieel verhogen.

Via de volgende methode kunt u doormiddel van de volgende stappen het global sourcing vraagstuk systematisch analyseren.

Global Sourcing

Stappen naar global sourcing

Evalueren van de strategie van de onderneming.
Om deze strategie goed te kunnen toepassen moet er worden vastgesteld wat de bedrijfskarakteristieken van de onderneming zijn. Wat is de positie in de markt, wat is je strategie op lange en korte termijn. Deze informatie is nodig om vast te stellen of de bedrijfsstrategie binnen het global sourcingtraject aansluit. Bijv. als u snelle leveringstijd hebt als USP (unique selling proposition), dan heeft u er geen baat bij als er een transporttijd is van 2 maanden.

Organiseren van de communicatie
Bij internationaal zaken doen kan communicatie een groot struikelblok zijn, het kan voorkomen dat men elkaar niet begrijpt. Tevens spelen cultuur verschillen een grote rol, evenals de interpretatie van zaken zoals kwaliteit, snelheid en zorgvuldigheid.
Om de communicatie binnen de organisatie vorm te geven, zijn de volgende elementen van belang:

  • Het aantal personen beperken bij de communicatie.
  • Contacten beperken tot 1 persoon met onderverdeling per proces, zoals inkoop, verkoop, engineering en kwaliteitszorg.

Vaststellen van te outsourcen proces.
Hierbij wordt vastgesteld welk proces er geoutsourced gaat worden. Bij het outsourcen van een proces moet je met een hoop factoren rekening gehouden worden. Wordt iets in het buitenland gefabriceerd, houdt er dan rekening mee dat de normen en afwijkingen anders geïnterpreteerd worden. Bij het daadwerkelijk uitbesteden moet er dan ook in detail worden beschreven, bijv. in termen van technische bewerking, te gebruiken materialen etc. Mogelijke partners kunnen op deze criteria beoordeeld worden. Tevens is het verstandig om een test exemplaar aan te vragen om zelf de kwaliteit te kunnen beoordelen voor dat u een samenwerking aangaat.

Opzetten van procesbeheersing.
Dit bepaalt op welke wijze er gecontroleerd en aangestuurd wordt. Het gaat erom dat bepaald wordt wanneer deze controles plaats vinden. De meetmomenten zullen dan ook goed omschreven worden, met betrekking tot wat gemeten moet worden, wanneer gemeten moet worden en wat gedaan moet worden bij de afwijking van de vastgestelde norm. Het is belangrijk om tot juiste afspraken en goede kwaliteit te komen vanwege de cultuur en taalverschillen.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.000,30.000