Fysieke distributie

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Het proces vanaf magazijn gereed product tot aflevering bij aannemers. Het model ziet er vrij eenvoudig uit maar in de praktijk is het een stuk complexer. Een supermarkt krijgt producten van veel verscheidene leveranciers. Een supermarkt die onder een concern valt, krijgt de standaard voorraad aangevoerd vanuit distributiecentra maar ook een hoop producten direct van de band. Fysieke distributie bestaat uit 3 deelprocessen, te weten magazijnbeheer, voorraadbeheer en transport.

Deze deelprocessen worden hieronder toegelicht.

Fysieke distributie

Distributiestructuren
Een onderneming kan een keuze maken tussen twee soorten van distributiestructuren. Rechtstreekse distributie en distributie via consolidatie. Bij consolidatie gaan de goederen eerst naar het distributiecentrum. Hier worden deze samengevoegd met de goederen van de andere leveranciers en worden zo naar de afnemer getransporteerd. Bij rechtstreekse distributie, worden deze goederen rechtstreeks vervoerd naar de afnemer.

Keuze van vestigingsplaatsen
Bij het kiezen van een vestigingsplaats moet je rekening houden met een hoop criteria. Enkele van deze criteria zijn:

 • Bestemmingsplan
 • Beschikbaarheid personeel
 • Infrastructuur
 • Kosten van de vestigingsplaats

Fysieke verwerking van orders
Hierbij gaat het om de goederen van de leveranciers die worden ingeslagen maar ook over het afleveren van goederen bij afnemers. De stappen in het distributie centrum zijn; order-entry, ontvangst en goederen opslag, order-picking, verpakken en uitleveren.

 • Order-entry: Hierbij draait het erom dat zo veel mogelijk via informatiesystemen verloopt om tijd en fouten te besparen bij het gebruik van documenten.
 • Ontvangst en opslag goederen: Bij de opslag en ontvangst van goederen dienen zo weinig mogelijk handelingen uitgevoerd te worden. Dit bespaart op de kosten, dit kan tevens door het magazijn zo goed mogelijk in te richten. Een volautomatisch magazijn is in eerste instantie een dure investering maar in de loop van de tijd loont dit zich. Bij goederenopslag dient men rekening te houden met een aantal aspecten, zoals omzetsnelheid, producteigenschappen, bulkvoorraad, artikelgroepen en vrije locaties of vaste locaties.
 • Order-picking: Hierbij dient de onderneming een keuze te maken m.b.t. het aantal medewerkers die zich bezig houden met één order.
 • Verpakken en uitleveren: Het verpakken gebeurt wegens de lagere verhandelingskosten en ter bescherming tijdens de transport. Deze bulkverpakking wordt volgens afgesproken standaards van verpakkingen gebruikt, om een hogere efficiency bij handelingen en transport te creëren.

Transport
Transport is de hoogste kostenpost bij distributie. Hierbij moet de keuze gemaakt worden op welke manier van vervoer de distributie zal verlopen. De verschillende soorten zijn:

 • via de weg
 • over water
 • per spoor
 • door pijpleiding
 • per container

Het transport via container biedt de mogelijkheid om te vervoeren via verschillende middelen. Dit komt omdat deze containers overgeplaatst kunnen worden. Deze manier van transport vermindert de kans op schade tijdens vervoer. Bij de keuze van een transportsmiddel, kun je gebruik maken van een aantal criteria; snelheid, bereikbaarheid, kosten per tonkilometer, variabiliteit in tijd en frequentie van transportwijze.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000