Doorlooptijd / nettotijd

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Ondernemingen zijn continu in de weer met het evalueren en aan te passen van hun strategie en plannen. Dit vanwege de sterkere concurrentie en technologische en economische veranderingen in de behoefte van de afnemer. De tijd staat niet stil en het management wil de activiteiten die door deze veranderingen ontstaan zo snel mogelijk realiseren. De snelheid van de maatschappij wordt steeds hoger en afnemers verwachten dan ook dat de onderneming met deze snelheid mee gaat. Het is dan ook belangrijk om inzicht te krijgen over je doorlooptijd en netto beschikbare tijd. Op deze manier kan de onderneming betrouwbare planning opleveren en uitvoeren.

Voorbeeld bedrijfskolom

Doorlooptijd
De doorlooptijd is de kalendertijd voor een project/activiteit, deze wordt bepaald aan de hand van de netto tijd en de beschikbare resources. Een voorbeeld van doorloop tijd is; 18 februari tot 5 mei.

Nettotijd
De nettotijd is het aantal uren dat er door de medewerkers gebruikt wordt om een project/activiteit uit te voeren bij elkaar opgeteld. Een voorbeeld van nettotijd is; 245 uur.

De doorlooptijd/nettotijd wordt doormiddel van een aantal stappen bepaald, deze stappen worden hieronder toegelicht:

  • Bepaal de activiteiten: Het is allereerst belangrijk om een goed overzicht te hebben van welke activiteiten er uitgevoerd moeten worden voor het behalen van een bepaald doel. Deze activiteiten dienen in een chronologische volgorde gezet te worden. Tevens moet er gekeken worden welke activiteiten mogelijk gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd.
  • Bepaal nettotijd: Er moet een schatting gemaakt worden van het aantal uren dat er nodig zou zijn voor het uitvoeren van de activiteiten. Deze schatting kan het beste gemaakt worden op basis van ervaring, hoe vaker een activiteit wordt uitgevoerd, des te meer inzicht er verkregen kan worden over het aantal uren dat nodig is. Bekijk ook wie de activiteit gaat uitvoeren iemand met veel ervaring heeft minder tijd nodig dan iemand met minder ervaring. Indien er geen inzicht hierover is, neem dan het gemiddelde van de ervaren en onervaren werknemers. Het verkregen aantal uren is dan de netto tijd.
  • Bepaal de doorlooptijd van het project: Voor ieder project word een projectagenda aangemaakt. In deze agenda wordt aangegeven welke dagen er gewerkt wordt aan het project. Voor elk project zijn een aantal uren gepland die gebruikt mogen worden. Afhankelijk van het aantal uren dat je aan resources hebt kan de doorlooptijd bereken worden. Bijv. als een activiteit 80 uur in beslag neemt en 1 werknemer deze activiteit uitvoert, die hier 4 van de 8 uur per dag aan mag werken word de looptijd; 80 uur/ (4 uur per dag* 5 dagelijkse werkweek)= 4 weken. (Geen vakanties of verlof dagen meegerekend.) Wanneer blijkt dat deze tijd te lang is zullen er meer resources ingezet kunnen worden.
  • Stel de speling vast: De speling is de mate waarin de doorlooptijd van een activiteit mag uitlopen, zonder dat de deadline van het project in gevaar komt. Deze spelling wordt berekend via de start- en einddata van een activiteit. Deze speling is het verschil tussen de eerst en laatst mogelijke startdatum of eerst en laatst mogelijke einddatum van de activiteit.

Doormiddel van dit model, krijg je inzicht over de tijdsverloop van je activiteiten en signaleer je tijdig knelpunten om de vastgestelde einddatum alsnog te behalen.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.000,30.000