Doelgroepbenadering Kotler

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Voor een onderneming is het belangrijk om te weten hoe ze haar producten in de markt wil afzetten. De markt kan in één of meerder segmenten verdeeld worden of de markt kan als een geheel gezien worden. Er zijn drie strategieën om de markt te bewerken namelijk:

  • ongedifferentieerde benadering
  • gedifferentieerde benadering
  • geconcentreerde benadering

Doelgroepbenadering

Doelgroepbenadering

Bij iedere benadering van de markt gaat men uit van de marketingmix. Deze wordt dan ook bij iedere keer op een andere manier ingezet.

Ongedifferentieerde benadering
Er is één marketingmix en deze wordt gebruikt om de hele markt te benaderen zonder de markt echt in segmenten te verdelen. Iedereen wordt op dezelfde manier benaderd. Het grote voordeel hiervan is dat het lage kosten met zich meebrengt, zowel aan de productiekant als aan de marketingkant. Het is dan ook logisch dat veel startende ondernemingen met een ongedifferentieerde benadering beginnen omdat het geld dan vaak ontbreekt.
De concurrentie zal zich wel gaan toeleggen op de segmenten die andere wensen en behoeftes hebben dan het gemiddelde van de doelgroep. Daardoor kan de onderneming marktaandeel verliezen.

Gedifferentieerde benadering
Bij een gedifferentieerde strategie wordt de markt in verschillende segmenten verdeeld. Voor iedere segment wordt een aparte marketingmix opgesteld. Er is geen sprake meer van massabenadering. Voordeel is dat er met iedere afnemersgroep meer rekening gehouden wordt, er wordt meer op de markt gelet dan bij een ongedifferentieerde strategie. Het gevolg is dat dit hogere kosten met zich meebrengt, hoewel dit wel te beperken is door niet alles van de marketingmix aan te passen. Deze strategie wordt het meeste toegepast bij grote ondernemingen.

Geconcentreerde benadering
Bij een geconcentreerde strategie deelt de onderneming de markt wel in segmenten maar kiest ze er bewust voor om maar één segment te bewerken. Voor dit segment wordt ook één marketingmix samengesteld. Het is wel belangrijk om de markt vooraf te definiëren. Deze benadering wordt door kleine ondernemingen gebruikt omdat er minder middelen nodig zijn om de markt bewerken. Denk aan kapitaal, capaciteit en kennis. Omdat de onderneming eigenlijk op één segment gericht is, is het noodzakelijk dat ze voldoende omzet uit dit segment haalt. Wanneer dit niet het geval is, zal het moeilijk worden om te blijven bestaan.

Als een onderneming zich goed op de markt oriënteert en tot een juiste strategie komt, dan heeft dit in een later stadium positieve uitwerking op de omzet.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.000,30.000