DESTEP

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Dit model is goed te gebruiken om een goede systematische analyse van de bedrijfsomgeving te maken. DESTEP staat voor de volgende factoren:

 • Demografische factoren
 • Ecologische factoren
 • Sociaal-maatschappelijke factoren
 • Technologische factoren
 • Economische factoren
 • Politieke en juridische factoren

Ondernemingen hebben zelf nauwelijks invloed op de macrofactoren, toch is het belangrijk om deze te onderzoeken omdat deze factoren wel invloed hebben op de onderneming. De factoren hebben vooral betrekking op:

 • De aantrekkelijkheid van de markt waarin de onderneming actief is
 • Het beleid dat de onderneming moet voeren m.b.t. bijvoorbeeld milieuaspecten en arbo-regels.

Toelichting op de factoren:

DESTEP

Demografie
Afnemers komen uiteraard uit de bevolking en daarom worden deze ook als factoren onderzocht. Demografie staat eigenlijk voor een beschrijving van het volk. De samenstelling van het volk kan veel invloed op de onderneming uitoefenen, denk bijvoorbeeld aan de vraag naar ouderenzorg door het toenemen van ontgroening en vergrijzing.

Ecologie
De zorg voor het milieu is in de afgelopen jaren veel belangrijker geworden dan voorheen. Ondernemingen krijgen te maken met milieuvoorschriften. Ook afnemers keuren het af als ondernemingen milieuonvriendelijk te werk gaan.

Sociaal maatschappelijk
De consumenten hebben een steeds grotere invloed op de onderneming. Het is daarom ook goed om te weten welke wensen de afnemers hebben.

Technologie
Belangrijke gevolgen van veranderingen in de technologie brengen dikwijls mogelijkheden voor het productieproces. Hetzelfde geldt voor communicatieontwikkeling.

Economie
Belangrijke voorbeelden zijn een stijging van het nationaal inkomen waardoor mensen meer koopkracht krijgen en een verslechtering van de internationale economie waardoor de concurrentiepositie verbeterd.

Politiek
Nieuwe wetgevingen beperken vaak de vrijheid van de onderneming. Omdat de politieke invloeden ook belangrijk zijn voor de onderneming moeten deze ook bekend zijn.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000