Deming cirkel

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Deming cirkel is een managementmodel dat moet helpen bij het uitvoeren van gestelde doelen, in een korte periode en met een hogere kwaliteit. Het model behandelt een aantal aspecten. Deze aspecten bestaande uit input, output, activiteiten, controle aan norm en besturing moeten gezamenlijk het resultaat opleveren. Het is een regelkringprincipe dat voor constante bewaking zorgt. Het model is ook bekend onder de naam PDCA cyclus (Plan-Do-Check-Act).

Deming cirkel

Voorbeeld:

  • Plan: stel een plan samen, in dit plan moeten gestelde doelen geformuleerd worden maar ook de doelstellingen (als prestatie-indicatoren). Op die manier kan bij de fase ‘Check’ een analyse plaatsvinden.

  • Do: voer het plan uit. In deze fase worden alle activiteiten die geformuleerd zijn in de fase “Plan” uitgevoerd. Tijdens deze fase kunnen ook al kwaliteitsmetingen uitgevoerd worden. Dit kan het beste aan de hand van vastgestelde prestatie-indicatoren.

  • Check: dit is de controlerende stap. De resultaten verkregen uit de prestatie-indicatoren worden geanalyseerd en vergeleken met de normen. Sommige resultaten kunnen een boven- of ondergrens hebben, de normen mag dan iets afwijken. De normen (en eventuele boven- of ondergrenzen) moeten wel vastgelegd worden in de fase “Plan”.

  • Act: in deze fase worden verkregen resultaten nogmaals bekeken en worden resultaten, als deze hun norm niet gehaald hebben, bijgesteld.

Het resultaat is een continue bewaking van het proces en een verbetering hiervoor.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.000,30.000