De diamant van Porter

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

De diamant van Porter kan vaststellen welke factoren nationaal voordeel opleveren. Het suggereert dat de natuurlijke thuisbasis van een onderneming of organisatie een belangrijke rol speelt in het creëren van voordeel voor het bedrijf op globale schaal. Deze thuisbasis voorziet in primaire factoren die een onderneming ondersteunen of juist tegenwerken in het bereiken van voordeel ten opzichte van de globale competitie. De determinanten die Porter onderscheidt zijn:

1. Factor omstandigheid
Dit is de situatie in een land die betrekking heeft op productiefactoren als; kennis, infrastructuur etc. die relevant zijn voor competitie tussen sommige ondernemingen. De factoren kunnen ingedeeld worden in; materiële bronnen, human resources (kosten van de arbeid, kwalificatie, betrokkenheid), kennis, infrastructuur. Maar ook factoren als kwaliteit van onderzoek of liquiditeit van de beurs.

2. Verwante en ondersteunende ondernemingen
Het aanwezig of afwezig zijn van internationaal competitieve leveranciers en ondersteunende ondernemingen. Als een onderneming internationaal succes heeft, kan dat leiden tot voordelen bij andere verwante of ondersteunende ondernemingen. Concurrerende leveranciers zorgen voor innovatie en internationalisering. Naast leveranciers zijn ook verwante ondernemingen van belang. Ze kunnen in de waardeketen sommige activiteiten coördineren of gemoeid zijn met complementaire producten.

3. Vraag situatie
De status van de landelijke vraag naar een product of dienst dat geproduceerd is in dat land. Deze vraag beïnvloed de hoe snel er innovatief aan een product gewerkt wordt en welke kant die ontwikkeling op gaat. De thuisvraag wordt bepaald door drie eigenschappen:

  • De mix tussen behoeften en wensen van afnemers
  • De groeisnelheid
  • Het mechaniek dat de binnenlandse voorkeuren naar het buitenland overdraagt

Als de thuisvraag eerder signalen van trends in de vraag laat merken, dan kan dat globaal gezien eerder voordelen opleveren ten opzichte van andere internationale bedrijven.

4. Sterke strategie, structuur en rivaliteit
Dit zijn de condities in een land die bepalen hoe een onderneming gevestigd, georganiseerd en beheerd wordt, en die kunnen vaststellen wat de eigenschappen van binnenlandse competitie zijn.
Culturele aspecten spelen een grote rol hierbij. Factoren als management, moraal en interactie tussen ondernemingen zijn in iedere cultuur anders vormgegeven. Dit zal voordelen en nadelen opleveren voor sommige ondernemingen in een bepaalde situatie.
Volgens Porter is binnenlandse rivaliteit en de continue strijd om de concurrentie voor te blijven goed voor het uiteindelijk krijgen van voordelen op een internationale schaal.

De diamant van Porter

De diamant van Porter

Organisaties kunnen dit model gebruiken om vast te stellen in hoeverre ze binnenlandse voordelen kunnen vertalen naar internationale voordelen. Op nationaal niveau kan de overheid overwegen welk beleid ze moeten voeren om nationale voordelen te verkrijgen waardoor de nationale ondernemingen globaal gezien een sterke competitieve positie krijgen.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.000,30.000