CRM Software

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Relatiebeheer

“De essentie van zaken doen en ondernemen is relatiebeheer.” Op velerlei manieren binnen grote en kleinere ondernemingen worden relatiegegevens – b.v. adressen, contactpersonen en communicatiemogelijkheden – verzameld en beheert omwille van het zaken doen.
De instrumenten waarmee dat gebeurt zijn veelvuldig: een verzameling van visitekaartjes in een kaartenbak, lijsten met adresgegevens in Word of Excel, geavanceerde databaseoplossingen. De wijze waarop deze gegevens opgeslagen worden en toegankelijk zijn bepalen mede de toegevoegde waarde van een relatiebeheer voor gezond en succesvol zakendoen.

In ons tijdperk van elektronisch / digitaal zakendoen met pc’s, gsm, pda’s, zet zicht steeds meer het gebruik van gespecialiseerde software voor deze taken door (ook binnen kleinere en middelgrote Zeelandse ondernemingen) CRM – Customer Relations Management waarmee alle relevante contactgegevens verzamelt, beheerd en desgewenst aan andere medewerkers en collega’s ter beschikking gesteld wordt..

De keuze aan softwareprogramma’s voor dit takenpakket is enorm en alleszins – speciaal voor de middelgrote, kleinere ondernemingen en zelfs starters uit Belgie– betaalbaar en haalbaar geworden. Welke de voor uw onderneming de beste is? Stel u zelf dan de vraag welke klantgegevens voor u van belang zijn. Nu en in de toekomst. Naast de kerngegevens zoals naam, adres, woonplaats en communicatiemogelijkheden zoals telefoon, fax, e-mailadressen, homepages en contactpersonen wilt u niet ook

 • betalingscondities
 • leveringsvoorwaarden
 • offertes en opdrachtbevestigingen
 • correspondentie en calculaties
 • kortingen
 • debiteurenbeheer
 • facturatie
 • voorraden
 • marketingacties
 • enz…

bijhouden.Een conceptueel goed doordacht CRM-systeem groeit met u mee en steunt u in uw dagelijkse ondernemerstaken in plaats van u af te remmen. Zelfs als uw visies en ondernemerstaken wijzigen of aangepast dienen te worden.

De drie voordelen van een goed doordacht CRM-systeem zijn:

Uitgebreide managementinformatie, overzichten en rapportages over uw klanten en relaties.
Welke klanten zorgen voor de hoogste omzetten en marges? Wat zijn de winkeldochters? Welke klanten hebben een zetje in de rug nodig. Hoe is het betaalgedrag van mijn klanten? Duidelijk en helder vorm gegeven rapportages met of zonder ondersteuning van grafieken tonen informatie over omzetten en (winst)marges) – per jaar, kwartaal, maand, week, dag, klant of product / service. Goederen / dienstenstromen worden inzichtelijk in kaart gebracht en helpen u bij strategische beslissingen en marketingcampagnes.

Efficiënt en persoonlijk afgestemd relatiebeheer
Alle correspondentie – per brief of elektronisch – wordt automatisch aan elke klant afzonderlijk gekoppeld. Gegevens worden eenmaal ingevoerd en staan altijd ter beschikking voor o.a. brieven, faxen, offertes. opdrachtbevestigingen en facturen. Persoonlijk afgestemde correspondentie en offertes zijn nu eenvoudig te formuleren en samen te stellen. Hierdoor ontstaat vanzelf een helder documentenbeheer – toegankelijk voor iedereen – zodat onnodig zoekwerk in ordners en archieven tot een minimum gereduceerd wordt.

Slagvaardig debiteurenbeheer en inkomstenbewaking
De combinatie van psychologische (kan ik dat wel maken ?) en praktische factoren (geen tijd, andere prioriteiten) die leiden tot een niet accurate bewaking van de gefactureerde omzet, hebben al menig gezonde onderneming de kop gekost op weg naar schaalgrootte of hectische groeifases.
Of ten minste grote problemen veroorzaakt. Een goed doordachte CRM software neemt de ondernemer die zorgen uit handen en genereert al vóór de vervaldatum een vriendelijke reminder en – naarmate de datum wordt overschreden – herinneringen, een aanmaning en uiteindelijk een brief voor het incassobureau. Desgewenst zonder dat er naar omgekeken wordt.

Tenslotte

Het succesvol gebruiken van een CRM pakket hangt wezenlijk af van de volgende factor: “Bezint eer gij Begint”
Voordat besloten wordt te investeren in een CRM-pakket is het raadzaam volgende voorbereidende werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:


 • inventarisatie van de reeds aanwezige programmatuur en apparatuur
 • uitvoerig in kaart brengen van de wensen en eisen, informatiestromen en organisatiestructuren
 • nauwe betrokkenheid van de ondernemer of verantwoordelijke manager bij aanschaf of ontwikkeling van een softwareoplossing
 • heldere communicatie tussen opdrachtgever en leverancier / ontwikkelaarAls aan deze factoren gehoor wordt gegeven zal het in gebruik nemen van een CRM-pakket vanaf het eerste moment zijn vruchten afwerpen.

Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën kunnen groeikansen bieden", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl). Lees verder bij "Blockchain" voor het verslag van het “Cryptocurrency, Blockchain & Legal Event”.
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2022 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.500,35.000