Core marketing systeem

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

De marketingafdeling is verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk positioneren van je producten/diensten op de markt. Marketing management heeft de taak je product/dienst als toegevoegde waarde over te brengen op je afnemers en accountmanaging. Dit kunnen ze niet alleen, echter zijn niet alleen andere afdelingen hiervoor van belang, maar ook externe partijen. De afdelingen en deze externe partijen samen vormen het core marketing systeem van de onderneming.

Core Marketing System

Om te laten zien welke invloed deze verschillende partijen op de onderneming hebben, zijn deze hier onder toegelicht.

De onderneming:
Binnen de onderneming moet alles op elkaar afgestemd zijn niets kan zonder het andere. Voor de marketing afdeling geldt dan ook dan ook dat:

 • Het topmanagement alles moet goedkeuren.
 • De verkoop moet beschikken over de mogelijke middelen om het product te kunnen verkopen.
 • De inkoop alles op tijd moet inkopen.
 • Dat de productie de expertise en middelen heeft het product te produceren.

De leveranciers:
Tevens moet zij ook op één lijn liggen, zij moeten namelijk zorgen voor de grondstoffen.

 • Zijn alle afspraken gemaakt voor het op tijd leveren van de goederen?
 • Wordt er rekening gehouden met eventuele stijging in de grondstofprijs?

Tussenhandel:
Deze tussenhandel komt vaker neer op een stukje out-sourcing dat de onderneming doet omdat ze vaker de expertise niet hebben om het zelf te doen of omdat het goedkoper is. Zo dek je wel je risico’s in, maar let op kosten, want deze zullen de prijs direct beïnvloeden.

Afnemers:
Afnemers zijn allemaal anders en hebben alle hun eigen behoeftes en wensen. Om je marketing hier goed op af te stemmen, is onderzoek dan ook essentieel. (denk aan marktonderzoek)

Concurrenten:
Bijna iedere markt kent veel concurrenten er komt maar weinig monopolie voor. Het is belangrijk dat je, je onderscheid van deze concurrenten door in te spelen op je USP. (Unique, Selling, Points)

Belangengroepen:
Dit zijn groepen die indirect belang hebben aan het realiseren van je doel. Zij kunnen indirect/direct invloed op je onderneming uitoefen die je het realiseren van je doelen bevordert/tegenhoudt. Als onderneming moet je rekening houden met 7 van deze belangen groepen:

 • Financiële groepen (vermogen werving)
 • Mediagroepen (media aandacht)
 • Overheidsgroepen (wettelijke bepalingen)
 • Actiegroepen (Milieu,minderheid ,consument etc.)
 • Lokale groepen (buurtbewoners)
 • Publieke opinie (Imago van onderneming)
 • Interne groepen ( eigen personeel)

Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000