Confrontatiematrix

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

De confrontatiematrix is eigenlijk een aanvulling op de SWOT-analyse. De matrix voorziet het management van de onderneming in een weloverwogen overzicht met de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van de onderneming. Aan de hand van de matrix kan de onderneming vervolgens de scores op de punten bewaken of verbeteren. Voorbeelden van elementen sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen zijn in de voorbeeldmatrix zichtbaar.

Confrontatiemix

Confrontatiemix

De factoren die het management wil beoordelen in de matrix kunnen van verschillende aard zijn. Om inzicht te krijgen in de elementen zijn de volgende vragen het meest gangbaar:

 • Kansen en sterkten: Is het met deze sterkte mogelijk deze kans te benutten?
 • Kansen en zwakten: Maakt deze zwakte de kans onmogelijk?
 • Bedreigingen en sterkten: Is deze sterkte voldoende om de bedreiging baas te blijven?
 • Bedreigingen en zwakten: Maakt de zwakte het onmogelijk om de bedreiging de baas te zijn?

Als deze vragen beantwoord zijn kan er een begin gemaakt worden voor wat betreft de strategie. De volgende punten kunnen deze strategie ondersteunen:

 • Met een sterkte op een kans inspelen is mogelijk door te groeien of door de sterkte uit te buiten.
 • Met een sterkte een bedreiging de baas blijven kan door te verdedigen of door te concurreren met de sterkten.
 • Met een zwakte inspelen op een kans kan door de zwakte te verbeteren of door deze om te buigen in een sterkte.
 • Met een zwakte op een bedreiging inspelen kan door terug te trekken of te vermijden. Een derde mogelijkheid is een samenwerking met sterke concurrenten.

Het model kan resulteren in het nog beter te benutten van de concurrentiepositie die een onderneming heeft. Door het verbeteren van de concurrentiepositie kan de onderneming meer winst maken.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000