Concurrentiestrategieën Porter

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Dit model beschrijft de drie strategische keuzes van Porter die de onderneming moeten begeleiden tot bovengemiddelde prestaties. De concurrentiestrategie van Porter verschaft beter inzicht bij het maken van de juiste beslissingen. Op deze manier kan ook worden voorkomen dat de onderneming te maken krijgt met het “stuck-in-the-middle” principe waarbij er automatisch minder winst gemaakt wordt.

Het stuck-in-the-middle fenomeen houdt in dat als een onderneming niet voor tenminste één strategie kiest de onderneming zich niet kan onderscheiden van de concurrentie. Op langere termijn betekent dit dat de onderneming minder winstgevend zal worden.

De strategieën die Porter ontwikkeld heeft zijn:

  • De kostleiderschapstrategie
  • De differentiatiestrategie
  • De focusstrategie

Stuck in the middle

“Stuck in the middle” principe

Kostleiderschapstrategie
Bij deze strategie kiest de onderneming ervoor om de laagste kostprijs binnen de markt te hebben. De kostprijs kan laag worden gehouden door bijvoorbeeld economische voordelen van schaalgrootte, technologische ontwikkelingen, en een verbeterde capaciteitsbenutting.

Differentiatiestrategie
Met differentiatie wil een onderneming zich onderscheiden van de concurrentie. Door één of meer belangrijke eigenschappen van een product te veranderen kan er een uniek product gecreëerd worden. Op deze manier worden afnemers bereidwillig gemaakt een hogere prijs te betalen dan bij een ‘standaard’ product.

Focusstrategie
Bij de focusstrategie richt de onderneming zich op een beperkt aantal segmenten van de doelgroep. Omdat de onderneming meer tijd en aandacht kan besteden aan de segmenten kunnen deze beter bediend worden.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
  • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
  • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
  • 2.500,6.000,30.000