Concurrentiegedrag Kotler

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Vroeg of laat krijgt iedere onderneming te maken met concurrentie, dus het is voor een goede onderneming belangrijk om gezond te blijven. Dit doet een onderneming door voordurend te blijven innoveren. De reactie is afhankelijk van een aantal aspecten; je plaats in de markt, je product etc. De markt kent 4 plaatsen:

 • De marktleider
 • De uitdager
 • De volger
 • Niche

Concurentiegedrag Kotler

Concurrentiegedrag Kotler

Vanuit de positie die je hebt op de markt, ga je reageren op je concurrentie.

Marktleider:
Als marktleider domineer je de markt, je bent het grootst en het langst op de markt. Je bepaald de prijzen, de introductie van nieuwe producten etc. Als marktleider word je dan ook goed in de gaten gehouden door je concurrenten en deze zullen jou dan ook uitdagen. Het is belangrijk dat je op alle 4 de fronten sterk blijft presteren. Deze 4 fronten worden hieronder toegelicht:

 • Nieuwe vraag: Tijdens de nieuwe vraag heeft de marktleider het grootste voordeel. De onderneming moet dan een hogere penetratiegraad bereiken, dit doen ze door extra reclame en promotie.
 • Marktaandeel uitbreiden: Het is belangrijk voor je onderneming om je markt aandeel steeds te blijven uitbreiden. Om dit te doen moet je investeren en door het grotere aandeel verdien je deze dan ook terug. Tevens is het normaal dat je niet rendabele producten afstoot om in te gaan op nieuwe segmenten van de markt.
 • Productiviteit verbeteren: Het blijven innoveren en proberen te drukken van je kosten, zal je winst per eenheid laten stijgen. Dus bij verkoop van gelijk aantal producten een hogere winst. Door een grote afzet te creëren kun je wederom ook gebruik maken van schaalvoordelen. Andere manieren om je rendabiliteit te verhogen kan een diepte of breedte investering zijn.
 • Positie verdedigen: Dit doet de markleider door zijn zwakke punten onder controle te houden. Het is tevens belangrijk dat je met je prijzen gelijk blijft dus ook de kosten drukken om deze prijsverlagingen te kunnen doorvoeren.

Uitdagers:
Deze uitdagers hebben vaker een handelbaar concurrentie voordeel, zij werken met bijv. Lagere productie koste of productinnovaties. Als uitdager heb je twee mogelijkheden om de markt te benaderen:

 • Directe aanval op de marktleider: Door grote risico’s te nemen gaat de onderneming zijn vooraf opgestelde missie en visie uitvoeren. Deze mogelijkheid is er omdat er vaak het groter rendement achter zit.
 • Bedrijven van gelijke grote: Bij deze techniek gaat de uitdager juist niet voor de marktleider, maar voor een onderneming van eigen grote. (dus even groot marktaandeel) Op deze manier probeert hij zich regionaal uit te breiden. Bij deze techniek liggen de missie en visie nog niet vast.

Volgers:
Deze groep neemt geen risico’s en volgen de marktleiders. Zij imiteren deze maar zullen maar een beperkte afzet behalen. Door het maken van lage kosten behalen zij wel nog steeds genoeg winst.

Niche:
Deze groep zorgt voor de behoefte bevrediging die de marktleiders niet kunnen vervullen. Dit zijn veelal kleine bedrijven die zich hebben gespecialiseerd en onvoldoende budget hebben voor grote mate van promotie en flexibiliteit. Dankzij deze specialisatie, bezetten zij alsnog een deel van de markt dat groot genoeg is om winst te behalen.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000