Capability Maturity Model Integration (CMMI)

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Dit model geeft aan op welk niveau de softwareontwikkeling van een organisatie zit. Je kunt het ook de volwassenheid van de organisatie noemen. Het model onderscheidt vijf levels:

Capability Maturity Model Integration

Capability Maturity Model Integration


 • 1. Initial (Initieel)
  Dit is het niveau dat iedere organisatie aankan. Problemen worden enkel en alleen opgelost als ze zich voordoen, het is onbekend welke hulpmiddelen er nodig zijn om te komen tot een resultaat. Er wordt nog niet structureel gewerkt aan verbetering.
 • 2. Repeatable (Herhalend)
  Als een organisatie zich in dit niveau bevindt is er wel al sprake van ontwikkeling. In het ontwikkelproces wordt informatie gebruikt die al eerder is opgedaan. Er is sprake van kennis.
 • 3. Defined (Gedefinieerd)
  Dit is een niveau waarbij de belangrijkste processen beschreven zijn en onder controle zijn. Er is sprake van ontwikkeling van processen omdat zij verbeterd kunnen worden d.m.v. eerder behaalde resultaten.
 • 4. Managed (Beheerst)
  In dit niveau is er sprake van procesbeheersing. De kwaliteit van het ontwikkelproces kan worden gemeten en het proces kan worden bijgestuurd.
 • 5. Optimized (Geoptimaliseerd)
  In dit laatste level is er sprake van een geoptimaliseerd proces. Er worden verbeterpunten en actieplannen uitgewerkt om deze vervolgens ook uit te voeren.

Aandachtspunten:

 • Als eerste dient vastgesteld te worden op welke niveau een onderneming zich bevindt. Met een goede leiding en een geordend plan kan de onderneming een niveau hoger komen.
 • Er kan nooit een niveau overgeslagen worden.
 • De meeste ondernemingen komen niet verder dan CMM level 3 (Defined) omdat hier grote investeringen nodig zijn en er al snel bureaucratie op kan treden.

Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000