Business Intelligence

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Dit managementmodel moet structuur brengen in het verzamelen, interpreteren en verzamelen van gegevens. Het model wordt gebruikt om een doelgericht besluit te kunnen vormen voor het management van een onderneming.

Het model voorziet in een zestal stappen:

 • 1. Verzamelen
  Gegevens worden verzameld uit bestaande systemen of verkregen door medewerkers. Gegevens worden op allerlei manieren verkregen, uit boeken, van internet, zelfs vanuit “de wandelgangen”. In principe zou bijna alle informatie relevant kunnen zijn bij de besluitvorming. Na het verzamelen van de gegevens moet er een filtering plaatsvinden waarna alleen de bruikbare informatie overblijft.
 • 2. Presentatie
  Alle overgebleven gegevens worden samengevoegd en op een gemeenschappelijke locatie opgeslagen zodat er één centrale bron ontstaat. Deze kan worden geraadpleegd op het moment dat er besluiten moeten worden genomen. Het is daarom noodzakelijk dat alle informatie overzichtelijk blijft zodat het snel geïnterpreteerd kan worden.
 • 3. Interpretatie
  De persoon die de gegevens moet verwerken zal deze dus wel moeten kunnen interpreteren. Hiervoor moet de context van de gegevens bekend zijn, daarvoor moet er gebruik gemaakt worden van variabelen zoals; maat, grootheid, plaats etc. Nadat dit gebeurd is, kan men zich de boodschap van de gegevens eigen gemaakt worden. Er dient te worden gelet op de objectiviteit, deze moet behouden blijven. De gegevens dienen als bron om te besluiten of het huidige beeld aangehouden wordt, of dat het aangepast moet worden. Dit heet herzien en herijken.
 • 4. Controle
  Nieuwe inzichten die ter sprake komen moeten gecontroleerd worden. Als er een wijziging in de gegevens optreedt, kan het zijn dat er een fout zit bij de verwerking ervan. Als dit niet het geval is dan kan de situatie aangepast worden met de nieuwe gegevens. Ook de gemeenschappelijk bron waar alle gegevens opgeslagen zijn moet bijgewerkt worden.
 • 5. Distributie
  Niet alle informatie wordt tegelijkertijd verspreid. Het ligt aan de situatie welke informatie op welk moment beschikbaar wordt gemaakt voor medewerkers of posities. Dit kan zowel binnen als buiten de onderneming zijn.
 • 6. Anticipatie
  Tenslotte zullen er de juiste beslissingen genomen moeten worden en de richting van de onderneming worden aangegeven. De gegevens die daarbij gebruikt worden moeten voldoen aan een aantal eisen om de besluitvorming te laten plaatsvinden. Tijd, inhoud en vorm zijn de categorieën hierin. Het beste is om de gegevens automatisch vast te leggen in informatiesystemen als datawarehouses en portals. Op deze manier kan er goed vorm gegeven worden aan de gegevens.

Business inteligence

Business inteligence

Het voornaamste voordeel van gebruik van Business Intelligence is een sterk concurrentievoordeel en het snel maken van beslissingen waardoor de gemaakte doelstellingen eerder worden bereikt.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000