Brainstormen

Binnen deze kennisbank categorie kunt u:

Het brainstorm marketingmodel wordt vaak gebruikt in groepsactiviteiten zoals vergaderingen. Het model moet voorkomen dat er oneindige discussies ontstaan en moet een gedragen oplossing bieden voor problemen die medewerkers op de bedrijfsvloer ondervinden. Het idee achter het brainstorming is dat een groep mensen een hoger niveau haalt dan één deelnemer als individu.

De structuur die dit model gebruikt bestaat uit 7 stappen:

Brainstormen

 • 1. Achtergrondinformatie
  In deze fase krijgen de deelnemers informatie over de huidige situatie waarbij het probleem zich afspeelt. Vervolgens worden de symptomen rondom het probleem beschreven en worden de acties besproken die mensen in het verleden genomen hebben.
 • 2. Probleem definitie
  Vanuit de eerste fase wordt een probleem aangekaart op deze manier worden deelnemers van de brainstormsessie geprikkeld om een oplossing te generen. Na het definiëren van het probleem zijn alle medewerkers dezelfde denkrichting ingestuurd.
 • 3.Ideeëngeneratie
  In deze fase is het van belang dat de deelnemers van de brainstormsessie zoveel mogelijk ideeën oproepen. Het is niet de bedoeling dat er in deze fase gediscussieerd wordt over de gegeven ideeën. Ook mogen er alleen vragen gesteld worden als aanvulling op een gegeven idee.
 • 4. Ideeënselectie
  Als er zoveel mogelijk ideeën vergaard zijn kan erover gestapt worden naar de selectie. Het makkelijkste is om alle ideeën met hetzelfde onderwerp te groeperen om vervolgens dit ‘groepje’ een aparte benaming te geven. Na het groeperen dient er een prioriteit toegekend te worden aan iedere groep ideeën, uit de groepen met de hoogste prioriteit worden vervolgens een aantal ideeën gehaald.
 • 5. Voor- en nadelen
  Uit de selectie die nu verkregen is worden per idee de voor- en nadelen opgesomd. Inhoudelijk mag er bij deze fase ook niet gediscussieerd worden. De prioriteit wordt nogmaals bekeken en het idee kan eventueel aangepast worden, dit gebeurt uitsluitend op basis van voordelen.
 • 6. Kritische benadering
  In deze fase wordt per idee, aflopend van de hoogste prioriteit naar de laagste, gekeken of er ook nadelen zijn. Als de nadelen zodanig kritisch zijn dat de uitvoering belemmerd wordt dan verliest het idee meteen alle prioriteit. Bij de overige ideeën gaat gekeken worden naar oplossing voor eventuele nadelen. Het makkelijkste hanteerbaar is om dit d.m.v. het stellen van vragen op te lossen. (Hoe kunnen we dit oplossen? Wat willen we hieraan doen?)
 • 7. Actieplan en uitvoering
  De antwoorden op de vragen leiden uiteindelijk tot concrete acties. In latere brainstormsessies kunnen de antwoorden/oplossingen nogmaals bekeken worden en kunnen nog steeds aanwezige nadelen misschien alsnog opgelost worden. Als bij een uitwerking alle nadelen van de baan zijn kan een idee verder uitgebouwd worden.

Uiteindelijk moet één idee leiden tot een gedragen oplossing. Er kunnen ook meerdere ideeën toegepast worden. Bij latere brainstormsessies moet er in de loop van tijd een ideaal gevormd worden.


Gebruikers die hebben bijgedragen aan deze kennisbank pagina:
"Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Apps, Social Media en diverse andere disruptieve technologieën kunnen mogelijkheden voor groei en maatschappelijke meerwaarde creëren", aldus Aaron Mulder (directeur ICTloket.nl).
ICTLoket Blockchain
 • ICTloket.nl | Online Marketing, Projectmanagement en Digitale transformatie | Gecertificeerd AdWords-professional
 • | ©2024 ICTloket.nl     Privacy Statement
 • 2.500,6.000,30.000